xxxx xxxx

Manilla
Auteur: Franz-Benno Delonge
Uitgever: 999 Games
Jaar: 2006


recensie door

x
Alle vaarroutes leiden in dit spel naar Manilla, maar helaas heeft de kapitein het niet allemaal in de hand, want de vrachtscheepjes worden door onbetrouwbare motoren aangedreven. De motoren zijn dobbelstenen in de kleuren van de deelnemende boten, waarvan er telkens maar drie van de vier in de vaargeul passen; de havenmeester van een ronde beslist welke dit zijn. De drie tot vijf spelers proberen in de drie dobbelrondes voorafgaand aan de vaart met hun handlangers te participeren in een of meerdere boten waarvan zij denken of hopen dat deze de haven zullen bereiken, of in andere belangen die op de wallekant langs de route staan afgebeeld. Vooraf is al bekend welke goederen er worden vervoerd, en wat de opbrengsten zullen zijn. Wanneer een schip de haven aandoet, worden de opbrengsten over de deelnemers verdeeld, en stijgt het soort goed dat wordt afgeleverd in waarde. Van de goederen kunnen aandelen worden gekocht, die aan het eind van het spel tegen de dan geldende koers worden afgerekend. De speler die dan het meeste geld heeft, heeft het spel gewonnen.
x
Nou, geef mij dan maar drie aandeeltjes nootmuskaat een twee ginseng! Helaas, zo eenvoudig is het ook weer niet: alleen de havenmeester mag een (en niet meer dan een) aandeel kopen. Wie wil dan geen havenmeester zijn? Juist, dus begint u dan maar alvast met bieden, want deze lucratieve functie wordt slechts tegen het hoogste bod vergeven! Eenmaal in functie kiest hij drie waren uit die op de boten worden gelegd, een vierde waar blijft achter en zal deze ronde dus niet in waarde kunnen stijgen.
x
Maar ook van de deelnemende drie schepen is het allerminst zeker of ze de haven wel zullen bereiken; in drie dobbelrondes moeten de schepen de finishlijn zijn gepasseerd, dat wil zeggen: er moet in drie keer in totaal 13 ogen zijn gegooid. Of minder, want de havenmeester mag nog een beetje rommelen met de startposities van de drie schepen: negen ogen mag hij over drie schepen verdelen, met een maximum van vijf voor één schip. Dan wordt het al wat duidelijker welk schip waarschijnlijker over de finish gaat komen, en in spelersvolgorde kunnen de spelers in de boten stappen. Elke plaats kost geld, en hoe voller de boot, hoe meer er gedokt moet worden. Maar vol is vol, het moet maar weer eens worden gezegd, en eenmaal vol wordt er omgekeken naar andere functies aan de wal behalve die van handlanger.
x
Volgen we nog even de boot: als de dertien, de finishlijn, wordt overschreden, dan wordt deze bij de eerste aanlegplaats A gezet. Volgende boten komen aan steiger B en C te liggen. Na de derde dobbelronde betalen de schepen in de haven hun aan boord zijnde handlangers naar rato uit. Schepen die niet over de finishlijn wisten te komen, gaan naar de werf om symbolisch te worden opgeknapt; de handlangers verlaten onbetaald het schip.
x

Langs de kant kan er ook nog het een en ander worden opgestreken en gemanipuleerd; allereerst in de haven: wie er op gokt dat er minstens één schip de haven aandoet, loopt een gering risico waar hij maar weinig voor hoeft te investeren, maar ook weinig voor terug krijgt. Moedige investeerders zetten een vertegenwoordiger bij steiger C waarmee ze hopen dat alledrie de schepen aan zullen komen, en investeren slechts 2 pesos om er wellicht 15 voor terug te krijgen.

x
Ook op wrakken kan worden ingezet; het lijkt het cynische gesol met de schuldenlast van de Derde Wereld wel! Een speler kan ook een vertegenwoordiger bij steiger A in de werf zetten als hij denkt dat tenminste een schip de finish niet zal halen. De investeringen en revenuen bij de werf zijn overigens gelijk als bij de haven.
x
Spelers die de dobbelsteen een handje willen helpen, kunnen inzetten op de loodsen. Hier zijn er twee van, tegen verschillende kosten: een grote en een kleine loods. De grote loods mag, voorafgaand aan de derde en laatste dobbelronde een schip twee plaatsen vooruit of achteruit zetten, of twee schepen een enkele plaats. Voorafgaand aan de grote loods heeft de kleine loods zijn kans gehad; hij mag een schip een enkele plaats van positie veranderen.
x
x
x