xxxx

Der Palast von Alhambra
Auteur: Dirk Henn
Uitgever: Queen Games
Jaar: 2003


recensie door

x
Het doel
Iedere speler bouwt aan zijn eigen Alhambra; het is zaak om van de zes soorten gebouwen die er zijn zoveel mogelijk te plaatsen. Bij de drie tellingen worden dan punten gegeven aan de spelers die van de soorten gebouwen de meeste hebben neergezet. Per telling, er zijn er drie, kunnen er meer punten worden verdiend. Ook voor de lengte van de stadsmuur (de meeste gebouwen hebben een deel van de stadsmuur op het plaatje staan) kunnen de spelers punten verdienen. Winnaar is degene met de hoogste totaalscore aan het eind van het spel.

x

Het spelverloop
Elke speler start met geld (kaarten met diverse waarden in vier verschillende kleuren en verschillende munteenheden), een starttegel en een overzichtskaart met daarop informatie over de drie waarderingen.
Belangrijk is verder dat in het midden van de tafel vier (eerst) beschikbare bouwtegels komen te liggen, op de vakjes 1 t/m 4 van een zgn. bouwkaart. Bij elk vakje staat een munteenheid aangegeven (gulden, dinar, dukaat, dirham). Naast deze bouwkaarten worden vier geldkaarten neergelegd. Tot slot wordt de stapel met geldkaarten geschud, waarbij op een min of meer ingenieuze manier twee waarderingskaarten in de stapel worden verwerkt.

x
In feite is het spelverloop een aantal acties die vanaf het begin tot het eind van het spel mogelijk zijn. Tijdens een beurt heeft een speler de volgende mogelijkheden:
• Geld nemen
• Gebouwtegels kopen en plaatsen
• Veranderingen aanbrengen in de eigen Alhambra
Elke spelersbeurt wordt afgesloten met het aanvullen tot vier van de gebouwtegels op de bouwkaart en het aanvullen tot vier van de geldkaarten naast de bouwkaart.
x
Geld nemen
Als een speler voor deze actie kiest, mag hij één openliggende geldkaart nemen met een willekeurige waarde (die varieert van 1 t/m 9). Eventueel mag een speler meer kaarten nemen, als de totale waarde daarvan niet hoger is dan 5.
Gebouwtegels kopen en plaatsen
Een speler die voor deze actie kiest, mag een openliggende gebouwtegel van de bouwplaats kopen. Daarvoor betaalt hij het bedrag dat op de bouwtegel staat, in de munteenheid van het vakje waar de bouwtegel ligt. Als hij niet gepast kan betalen, is het jammer: er is geen wisselgeld!
Als hij daarentegen wel het precieze bedrag aan geldkaarten betaalt, mag dezelfde speler nog een actie doen. Hij kan dan weer één van de drie acties kiezen, zoals die eerder zijn genoemd. Koopt hij dan weer een gebouwentegel met gepast geld, dan mag er zelfs een derde actie worden uitgevoerd.
Pas na het kopen van één of meer tegels gaat de speler ze ook daadwerkelijk plaatsen. Hij kan ze plaatsen ‘op de reservebank’, dat is de eerder genoemde overzichtskaart die elke speler voor zich heeft liggen. Dan kan hij de tegel(s) later alsnog plaatsen in zijn Alhambra.
Het zal veel vaker voorkomen dat de speler zijn gebouwentegel(s) meteen plaatst in zijn Alhambra. In feite is de Alhambra de verzameling tegels die worden geplaatst rondom en naast de starttegel. Uiteraard gelden hier enkele beperkende bouwregels. In ieder geval is het van belang om de tegels zo te leggen dat de stadsmuur-gedeelten (die op de meeste kaarten staan) naadloos op elkaar aansluiten. Dat levert namelijk punten op aan het einde van het spel.
x
x
x