xxxx xxxx

Il Vecchio
Auteur: Rüdiger Dorn
Uitgever: Pegasus Spiele
Jaar: 2012


recensie door

x

De macht van de Medici-familie stijgt in het Florence van de 15e eeuw tot ongekende hoogte. Dit tot grote jaloezie van de andere invloedrijke Florentijnse families! In Il Vecchio wedijveren twee tot vier welvarende families om de macht over de stad weer terug in handen te krijgen. De familie die na de val van de Medici's de meeste invloed heeft weten te verwerven wint het spel.

x

Het speelbord toont de kaart van Toscane. Op verschillende plaatsen kunnen de spelers familieleden inzetten op invloedslijsten, die aan het eind van het spel punten opleveren. Het inzetten van familieleden kost florijnen en verschillende fiches, die allen zijn te verkrijgen via de vijf tussenhandelaren die over het bord lopen.

x
In een spelersbeurt kan een speler een familielid bewegen tegen betaling van florijnen of een wagenfiche - te verkrijgen bij uw paarse tussenhandelaar. Als een speler zijn beweging eindigt in een stad waar een tussenhandelaar staat, mag hij het fiche -of de florijnen- pakken dat bij deze tussenhandelaar hoort. Als een speler gebruik maakt van de diensten van een tussenhandelaar legt hij vervolgens zijn familielid plat neer - die is volledig uitgeput door de transactie, en het kost een actie om alle ingeslapen familieleden weer overeind te zetten. En vervolgens loopt de tussenhandelaar door naar de eerstvolgende stad die een wapenschild in de betreffende kleur laat zien: zo bewegen de tussenhandelaars over het bord.
x

x

Als een speler bereid is een bisschopsfiche in te leveren, hoeft hij zijn familielid niet neer te leggen en loopt de tussenhandelaar ook niet verder. Sterker nog: de tussenhandelaar hoeft in dat geval niet eens aanwezig te zijn: het is voldoende om in een stad te staan waar een wapenschild staat afgebeeld in de kleur van de gewenste tussenhandelaar.

x
Wanneer bepaalde posities van de invloedslijsten bezet worden, wordt er een Medici-wapen van het spelbord genomen. Zodra het laatste wapen verwijderd is, is de Medici familie van de troon gestoten en kan er gekeken worden welke concurrerende familie de heerschappij over Florence overneemt. Dit wordt grotendeels bepaald door de posities op de invloedslijsten.
x
x
x
x

De weg naar de overwinning lijkt eenvoudig: zo veel mogelijk familieleden op de invloedslijsten zien te krijgen, bij voorkeur op de meest waardevolle posities! Dat kost natuurlijk van alles, dus jagen we met zijn allen achter de tussenhandelaren aan om aan de benodigde fiches te komen. Na gebruik loopt de tussenhandelaar door: toch niet toevallig in de armen van een familielid van een tegenstander? Dat is een leuk cadeautje dat we toch liever voor onszelf houden! Dan maar liever een bisschopsfiche ingezet: de tussenhandelaar blijft staan, én het eigen familielid wordt niet inactief. Het gevolg is dat dezelfde tussenhandelaar de volgende beurt weer gebruikt kan worden, terwijl de tegenspeler tevergeefs op de komst van de tussenhandelaar blijft staan wachten. Maar gelukkig voor hem is er altijd wel iets nuttigs te doen op het bord. Iedereen heeft immers meerdere familieleden die mogelijk op een gunstige plek staan, en daarnaast kun je ook nog een actie spenderen aan het inzetten van een nieuw familielid.

x

Wanneer een speler een familielid heeft ingezet op een invloedslijst mag hij een tegel uit de betreffende stapel zoeken. Afhankelijk van de locatie zijn dit tegels met eenmalige voordelen, permanente voordelen of overwinningspunten aan het eind van het spel. Deze tegels kunnen je een leuk zetje geven in het spel, het is daarom het overwegen waard om (veel) familieleden in te zetten op de goedkopere plekken die weliswaar minder punten waard zijn maar wel gewoon een tegel opleveren, dan doorsparen om voor duur geld enkel het favoriete neefje op de meest prestigieuze plek te zetten. De tegels leveren immers de middelen om later in het spel nog veel meer punten te scoren!

x

Il Vecchio zit solide in elkaar; er zit voldoende tactiek in om interessant te zijn, maar is toch niet zo rigide dat er spelers zijn die, dwarsgezeten door pech of klierende tegenstanders, het halve spel kansloos moeten uitzitten. In combinatie met de eenvoudige, heldere spelregels en overzichtelijke, sfeervolle vormgeving maakt dit Il Vecchio tot een aanwinst voor de spellenkast.
© 2013 Barbara van Vugt

x
Il Vecchio, Rüdiger Dorn, Pegasus Spiele, 2012 - 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar, 60-80 minuten


Lichte kost; de iconografie is moeilijk te duiden zonder de regels bij de hand
Degelijk maar een beetje repetitief
x
x
x