xxxx xxxx

Keyflower
Auteurs: Sebastian Bleasdale & Richard Breese
Uitgeverer: R&D Games / Huch & Friends
Jaar: 2012


recensie door

x x

'Keyflower' is het nieuwste spel in de ‘Key-serie’, waarvan 'Key Market' uit 2010 de laatste telg was. Veel achtergrondverhaal wordt er niet gegeven: we bouwen onze eigen dorpen op, verwelkomen nieuwe werkers die zich per boot bij ons voegen en werpen ons aldus in de voortdurende strijd om de meeste overwinningspunten.

x

'Keyflower' wordt gespeeld over vier seizoenen, te beginnen met de lente en eindigend in de winter. De spelers beginnen elk met een (nagenoeg identieke) thuistegel en acht werkers in een toevallig getrokken mix van geel, rood en blauw. Dat is dus al het eerste om rekening mee te houden: niemand heeft een eigen kleur! Er zijn ook groene werkers maar deze zijn zeldzamer en voornamelijk te verkrijgen door het gebruik van bepaalde tegels.

x
x

Elk seizoen verloopt in principe op dezelfde wijze: er wordt een aantal dorpstegels in het midden gelegd en de gereedstaande boten -evenveel als het aantal spelers- worden beladen met additionele werkers en een of meer zogenaamde ‘vaardigheidsfiches’. Vervolgens mogen de spelers steeds als ze aan de beurt komen een actie doen. In feite is de keuze terug te brengen tot drie mogelijke acties: op een tegel bieden, een tegel gebruiken, of passen. Bij het bieden plaatst de speler een of meer werkers van één kleur aan zijn kant van de betreffende tegel. Naast de dorpstegels kan er elk seizoen ook op beurtvolgorde-tegels worden geboden: deze bepalen de volgorde waarin de spelers aan het eind van het seizoen uit de beschikbare boten mogen kiezen. Om een tegel te gebruiken moeten er werkers óp de tegel geplaatst worden. Het eerste gebruik in een seizoen van een tegel kost een werker, en elk volgende gebruik een meer -maar meer dan drie keer kan een tegel niet gebruikt worden. Nu is het niet zo dat iedereen alleen tegels uit zijn eigen dorp kan gebruiken: ook de tegels in de dorpen van medespelers en die in het midden kunnen gebruikt worden!

x

Bij zowel het bieden als het gebruiken van een tegel is er één belangrijke en ingrijpende regel: de kleur van de eerste werker die naast of op een tegel wordt gelegd is bepalend. Dat wil zeggen dat zodra er met bijvoorbeeld een gele werker op een tegel is geboden, iedereen ook alleen nog maar gele werkers mag gebruiken om op die tegel te bieden én om hem te gebruiken! Ook als een tegel wordt gebruikt voordat erop geboden is bepaalt de kleur van de ingezette werker de kleur van eventuele biedingen.

x

Als alle spelers achter elkaar gepast hebben is het seizoen voorbij: elke speler legt de tegels waar hij het hoogste bod op heeft gedaan aan in zijn dorp -hierbij oplettend dat wegen aan wegen grenzen, weiden aan weiden, etc.- en mag eventuele werkers die zich op die tegel bevinden (doordat deze tijdens het seizoen is gebruikt) in zijn eigen voorraad leggen, net als de werkers die op tegels in zijn dorp staan. Vervolgens bepalen de beurtvolgorde-tegels wie de nieuwe startspeler wordt en in welke volgorde de spelers de inhoud van een boot mogen pakken.

x
x

Het gebruik van de tegels levert de spelers doorgaans grondstoffen, vaardigheidsfiches of werkers op. De thuistegel -en andere tegels die mogelijk later in het spel komen- geeft de mogelijkheid om grondstoffen in zijn dorp te vervoeren en om een tegel op te waarderen. Bijna alle tegels kunnen opgewaardeerd worden, waardoor ze punten waard worden voor de eigenaar en waardoor de tegel meer opbrengt als hij gebruikt wordt. Het vereist meestal dat bepaalde grondstoffen zich op de betreffende tegel verbinden, soms volstaat het inleveren van een vaardigheidsfiche.

x
De winter verloopt lichtelijk anders dan de overige seizoenen: aan het begin van het spel krijgt elke speler al een aantal wintertegels dicht toegedeeld. Deze leveren allerhande bonuspunten op, bijvoorbeeld per compleet setje vaardigheidsfiches of per vijf werkers in zijn bezit. Aan het begin van de winter kiezen ze welke tegels ze hiervan in het midden willen leggen -maar wel minimaal één. Bij vier spelers kunnen er dus vier tegels in het midden komen te liggen, maar ook twaalf! Daarnaast worden de boten in de winter niet beladen: in plaats van de inhoud krijgen de spelers de boot zelf, waarbij elke boot ook een andere bonus oplevert. Hierna worden alle punten geteld en mag als vanouds de speler met de meeste punten zich de winnaar noemen.
x
x
x

Het is een ieder vergeven als ze na het lezen van de regels van 'Keyflower' nog nauwelijks een idee hebben hoe het spel in zijn werk gaat. In het regelboek staat wel alle informatie, maar deze is niet op een bijzonder inzichtelijke manier gestructureerd. Maar na het spelen van het eerste seizoen valt alles meestal goed op zijn plek. Het is qua spelregels ook helemaal geen complex spel; de complexiteit en het speelplezier zit meer in de talrijke mogelijkheden die een speler steeds tot zijn beschikking heeft.

x
x

Het feit dat niet alle dorpstegels in elk spel zullen voorkomen maakt het lastig om vanaf het begin een overkoepelende strategie te bepalen: het is maar afwachten of de tegels waar je op hoopt ook echt in het spel zullen komen. Tegelijk vergroot dit de herspeelbaarheid, en doet een beroep op je tactische flexibiliteit: in een partij kwamen de groene werkers in het geheel niet voor, in een andere was de transport- en opwaardeercapaciteit bijzonders schaars. Dit verschuift de prioriteiten elke keer, zodat er geen bij voorbaat dominante strategie is.

x

De originele vondst van de verschillende kleuren werkers werkt voortreffelijk, en door dit ongewone mechanisme kunnen spelers steeds verrast worden. Leuk als een ander jouw tegel gebruikt (je mag die werker dan aan het eind van de ronde houden), minder leuk als je die tegel zelf nog wilde gebruiken en hij ook nog een kleur gebruikt waar je nogal krap in zit! Eén groene werker bieden is vaak al genoeg om een tegel te bemachtigen, maar dan moet je wel bieden voor iemand een andere kleur bij of op die tegel zet. Je wilt vaak alles tegelijk, en zult moeten inschatten welke mogelijkheden er nog beschikbaar zullen zijn als je weer aan de beurt komt.

x
'Keyflower' kan tot zes spelers accommoderen. Partijen met een spelersaantal variërend van drie tot vijf zijn ons allemaal goed bevallen. Zelfs vijf spelers spelen 'Keyflower' redelijk probleemloos in een ruime anderhalf uur. En voor die beperkte tijdsinvestering krijgen ze een mooi uitgevoerd, leuk en uitdagend spel boordevol interactie en lastige afwegingen. Kortom: mis deze boot niet!
© 2013 Ugur Donmez

Keyflower, Sebastian Bleasdale & Richard Breese, R&D Games / Huch & Friends, 2012 - 2 tot 6 spelers vanaf 12 jaar, 90-120 minuten


xx De regels zouden wat gebruikersvriendelijker kunnen zijn, met name bij de set up, voor zo'n ongebruikelijk anders, verfrissend spel.
xx xx xx xx xxx Een minus voor de onhandige constructie van de spelersschermen; deze zouden beter af zijn zonder de @!#©! schoorstenen
x
x
x