xxxx xxxx

Thurn und Taxis
Auteurs: Karen & Andreas Seyfarth
Uitgever: Hans im Glück
Jaar: 2006


recensie door

x
Tegenwoordig vinden wij het heel gewoon dat al onze post binnen enkele dagen wordt bezorgd tot in alle uithoeken van de wereld. Dagelijks staan nationale posterijen, koeriersdiensten en tal van vervoermiddelen klaar om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te doen. Dat er een tijd is geweest dat dit niet zo vanzelfsprekend was, zal niemand verbazen.
De familie van Thurn und Taxis heeft hier in het verleden veel toe bijgedragen. Zo’n vijfhonderd jaar geleden waren zij verantwoordelijk voor de opzet van een systeem van postbezorging dat zich vanuit Italië via het zuiden van Duitsland richting West-Europa verspreidde. Vervoermiddel was destijds de postkoets. Een systeem dat ervoor zorgde dat er om de vijftien kilometer nieuwe paarden klaarstonden en van een nieuwe koetsier werd voorzien zorgde ervoor dat door dit netwerk van wisselstations een brief vanuit Innsbruck binnen zes dagen in Brussel kon worden bezorgd waar het voorheen twee weken of langer duurde. In het spel Thurn und Taxis treden wij in de voetsporen van deze roemruchte familie.
x
Voor ons ligt een fraai vormgegeven kaart opgedeeld in een negental gebieden die het zuiden van Duitsland laat zien, aangevuld met delen van Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen. Hierop gaan de spelers proberen met hun eigen postkoetsbedrijf zo efficiënt mogelijk routes te maken tussen de diverse steden, tweeëntwintig in getal.
x
Hierbij zijn veel bonusfiches te bemachtigen: voor de lengte van een route die door 5, 6 of 7 steden loopt, en voor bepaalde gebieden waar een poststation is gevestigd; soms voor een enkel poststation in een combinatie van telkens twee gebieden, soms voor de complete aanwezigheid in alle steden van dat gebied. De bonusfiches lopen per categorie of land in waarde terug; een speler die als eerste aan een conditie voldoet heeft een (lichte) voorsprong.
x
De spelers beginnen allemaal met een twintigtal huisjes (poststations) in hun spelerskleur en een klein overzichtkaartje met de spelregels. Als een speler aan de beurt is moet een stadskaartje uit de etalage van zes open stadskaartjes worden genomen -als alternatief mag er ook een stadskaartje van de blinde stapel getrokken worden- en moet er een stadskaartje uitgespeeld worden; de speler legt het kaartje open voor zich op tafel. Vanaf drie aaneengesloten stadskaarten mag een route gewaardeerd worden.
x
Als aanvullende actie mag een speler in zijn beurt gebruik maken van één van de volgende functionarissen:
• De postdirecteur: een speler mag twee stadskaartjes, in plaats van een stadskaartje pakken.
• De koerier: een speler mag in plaats van één stadskaartje, twee stadskaartjes in zijn route aanleggen.
De hoge ambtenaar: de zes uitgestalde stadskaartjes in de etalage worden vervangen door zes nieuwe.
De rijtuigmaker: een nieuwe postkoets mag met twee stadskaartjes minder verkregen worden dan normaal nodig zou zijn.
x
De spelers mogen gedurende het spel maar aan één route tegelijk bouwen. Dit doen ze door hun stadskaartjes zo voor zich uit te leggen dat ze conform de aansluiting op het spelbord direct door een weg met elkaar verbonden zijn. Daarbij mag een stadskaartje maar één keer in het traject voorkomen. Vanaf drie uitgelegde stadskaartjes mag een route afgesloten en gewaardeerd worden.
x
x
x
x