xxxx xxxx

Shadows over Camelot
Auteurs: Serge Laget & Bruno Cathala
Uitgever: Days of Wonder
Jaar: 2005


recensie door

x

Shadows over Camelot is een spel in de zeldzame categorie van coöperatieve spellen. Als Ridders van de Ronde Tafel gaan de spelers ten strijde tegen het kwaad wat zich in diverse gedaanten openbaart aan de randen van het rijk van Koning Arthur. Echter, er is ook nog de mogelijkheid dat er zich een verrader onder hen bevindt, die ze het leven zuur, de rapen gaar en het eind naderbij kan doen komen.

Days of Wonder heeft met dit spel een nieuwe standaard voor bordspelmarketing gezet. Er werd een speciale website gelanceerd, waarop beetje bij beetje de details over het spel werden losgelaten. Later kwamen daar de te downloaden regels en een forum bij, waarop de eerste indrukken geplaatst konden worden. De hype werd daarmee zorgvuldig opgebouwd. Rest uiteraard de vraag of het spel de hype kan waarmaken.

x
Het spel bestaat uit een aantal spelletjes binnen de setting van Camelot, welke we al naar gelang ons inlevingsvermogen queestes, opdrachten, zoektochten of kaartspelletjes noemen. Afhankelijk van de moeilijkheid van de zoektocht kunnen de betroffen ridders bij winst een aantal witte en bij verlies zwarte zwaarden toevoegen aan de verzameling op de ronde tafel.
Bij twaalf zwaarden is het spel afgelopen, en hebben de ridders gewonnen indien een meerderheid aan witte zwaarden is verzameld.
x
Bij gelijke stand of een meerderheid aan zwarte zwaarden, heeft het kwaad gewonnen, eventueel onder aanvoering van de verrader. Is de verrader niet ontmaskerd tijdens het spel, dan worden er bij afloop alsnog twee witte zwaarden verruild voor zwarte.
Tot overmaat van ramp wordt Camelot ook nog belegerd, en is het spel ook verloren bij een omsingeling van twaalf vijandige katapulten.
x
Bij het begin van het spel worden de ridders verdeeld onder de spelers: Koning Arthur, Sir Galahad, Sir Gawain, Sir Kay, Sir Palamedes, Sir Percival en Sir Tristan. Iedere ridder krijgt een persoonlijke standaardruitrusting bestaande uit een unieke speciale kracht, een viertal levens (in mythes altijd wat gemakkelijker uitgedeeld) en een zestal witte kaarten. Het zijn deze kaarten waarmee de spelers als ridder hun goede daden gaan verrichten.

x
Voordat ze dat gaan doen wordt er echter eerst nog via loyaliteitskaarten een mogelijke verrader in hun midden geïntroduceerd: van deze acht kaarten (bij een maximum bezetting van zeven spelers) is er één verraderskaart. Iedere speler krijgt gedekt zo’n loyaliteitskaart die geheim wordt gehouden. De niet gedeelde loyaliteitskaarten gaan ongezien terug in de doos en dus is er  meer kans op een verrader bij een hoger spelersaantal dan bij een lager aantal.
x

Sir Lancelot: We were in the nick of time. You were in great peril.
Sir Galahad: I don't think I was.
Sir Lancelot: Yes, you were. You were in terrible peril.
Sir Galahad: Look, let me go back in there and face the peril.
Sir Lancelot: No, it's too perilous.
Sir Galahad: Look, it's my duty as a knight to sample as much peril as I can.
Sir Lancelot: No, we've got to find the Holy Grail. Come on.
Sir Galahad: Oh, let me have just a little bit of peril?
Sir Lancelot: No. It's unhealthy.

x
x