xxxx xxxx

Seeräuber / Buccaneer
Auteur: Stefan Dorra
Uitgever: Queen Games
Jaar: 2006


recensie door

x

Het zeeroversleven behelst het onder grote druk staan van rauwe en onbeschaafde meerderen, overvloedig rumverbruik ten gevolge van deze werkstress, het incidenteel schrobben van het dek, onderwijl een scheepsparkiet op de schouder meevoerend, en het veelvuldig enteren van schepen met het doel hunne buit te veroveren en liefst oneerlijk te verdelen. In 'Seeräuber' annex 'Buccaneer' doen de drie tot vijf spelers alleen het laatste, maar als toelatingsoefening voor het rauwe vak is dit een aardige proeve.

x

De spelers hebben ieder een vijftal houten schijven met verschillende waardes van 2 tot 5 in hun eigen kleur voor zich die de piraten voorstellen. Met wat losgeld op zak, tien dukaten, begint ieder het spel. Op tafel worden van een blinde stapel van vijftien kaarten drie grote scheepskaarten opengelegd; op elk schip is te zien hoeveel buit het met zich voert: goud en andere te verzamelen voorwerpen; dit is per schip verschillend. Ook aangegeven staat met hoeveel piraten (schijven) een schip minimaal geënterd kan worden.

x
In een beurt neemt een speler ofwel een eigen piraat of stapel van piraten waarvan de bovenste een eigen piraat is, en plaatst deze op een andere piraat of piratenstapel, uitgezonderd een piraat van hemzelf. Schijven in een stapel zijn niet afzonderlijk te bewegen; de hele stapel moet worden bewogen. Een stapel mag niet hoger worden dan negen schijven. Bovendien mogen de bedekte piraten in de stapel niet worden bekeken.
Heeft een stapel de vereiste hoeveelheid, dan kan er hierna worden geënterd. De bovenste piraat (degene die de stapel 'chauffeert') krijgt al het goud van het schip maar moet de rest van de enterende bemanning uit de stapel van deze som betalen: net zoveel als de waarde op de schijven van de rest van de enterende ploeg. Ook heeft hij de eerste keus uit de meegevoerde buit; ligt er een tweede voorwerp, dan mag de piraat die als tweede boven in de stapel ligt deze nemen.
x
De ‘?’ piraat krijgt altijd net zoveel uitbetaald als er achter het ‘?’ teken op het schip staat, en ook dat kan soms leuk meevallen voor de ontvangende partij, terwijl de uitbetalende piraat de som knarsetandend uit zijn buit moet betalen. De enterende piraten komen tenslotte weer terug bij de spelers en kunnen opnieuw worden ingezet of 'overbouwd' door andere piraten.
x
Wanneer een speler drie piraten in een stapel heeft, maar geen enkele de bovenste steen is, kan hij de speler van de bovenste piraat in zijn beurt dwingen om een schip te enteren. Die speler heeft dan zelf nog wel de keuze welk schip hij entert, als er een keuzemogelijkheid is.
x
Als het derde schip is geënterd, worden er drie nieuwe schepen opengelegd. Dit gaat vijf rondes door, tot aan het eind alle munten worden geteld. De piraten krijgen nu hun bonus uitbetaald voor de voorwerpen: heeft een piraat de meeste van een soort, dan mag hij de voorbedrukte waarde als punten bijtellen; anders tellen deze slechts als een enkel punt per voorwerp.
'
Seeräuber' heeft wel een Memory-achtig kantje; een speler moet proberen
te onthouden welke waarden er in de stapels zitten zodat hij als bovenste piraat niet met een al te hoge uitbetaling wordt geconfronteerd als het schip wordt geënterd. Is de buit daarbij te klein, dan moet er uit eigen zak worden bijbetaald!

Een speler probeert zijn ‘5’ schijf zo snel mogelijk ergens onderin een stapel te krijgen; wordt er dan geënterd en is hij niet een van de twee bovensten, dan krijgt hij in ieder geval nog lekker uitbetaald.
x
De tweede piraat in de stapel heeft ook een niet te versmaden voorrecht, tenminste, als er een tweede buit op het schip te halen valt. De zes tot vijftien dukaten die voor de zes afzonderlijke meerderheden zijn te halen, kunnen winstgevend zijn.
x

Ondanks het ogenschijnlijke tactische element dat het spel biedt, komt het er in de praktijk op neer dat er een ordinaire wedloop ontstaat waarbij er nooit meer dan twee of drie stapels worden gebouwd; elke speler wil de figuurlijke boot letterlijk niet missen! Het op zich originele spelsysteem wordt zo toch tot een balletjeballetje-spel: welke stapel zal er als eerste gaan enteren, en hoe staan mijn kansen om dat als bovenste piraat zelf te kunnen doen?
‘Seeräuber’/'Buccaneer' mag misschien een origineel en aardig, luchtig spelletje zijn, het brengt verder echter weinig rimpelingen in de spellenzee teweeg.
© 2006 Richard van Vugt

Seeräuber/Buccaneer, Stefan Dorra, Queen Games, 2006 - 3 tot 5 spelers vanaf 8 jaar, 30 minuten

x
x
x