xxxx xxxx

Die Säulen der Erde
Auteurs: Michael Rieneck & Stefan Stadler
Uitgever: Kosmos
Jaar: 2006


recensie door

x
Dit spel is losjes gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Ken Follet, die speelt in het Engeland van de twaalfde eeuw. Het leven van de inwoners van het dorpje Kingsbridge concentreert zich rond de bouw van een kathedraal, en niet zomaar een kathedraal, maar wel de mooiste van het ganse land. Dat gaat in het boek als vanzelfsprekend gepaard met allerhande romances en intriges, maar in het spel hebben we daar eigenlijk niets mee te maken.

De spelers zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de bouw van dit prestigieuze project. Ieder heeft drie bouwmeesters in zijn spelerskleur die op acht verschillende locaties op het bord in te zetten zijn. Drie bouwmeesters en acht locaties: dat ruikt naar duivelse keuzes! De bouwmeesters voeren het bevel over twaalf arbeiders, die de bouwmaterialen aanleveren, en drie tot vijf handwerkslieden, die deze bouwmaterialen gebruiken om aan de kathedraal te bouwen. Bouwen levert overwinningspunten op, en de speler die de grootste bijdrage heeft geleverd aan de bouw wint het spel.
x
Het spel speelt in zes rondes, welke verdeeld is in drie fasen. Aan het begin van iedere ronde worden er zes kaarten met bouwmaterialen in drie verschillende soorten (hout, steen, zand) opengelegd, en twee kaarten met handwerkslieden. Beginnend met de startspeler kiezen de spelers in de eerste fase om de beurt een kaart uit, net zo lang totdat ofwel alle kaarten op zijn, ofwel alle spelers gepast hebben. Op de bouwmaterialenkaart staat aangegeven hoeveel blokjes van dit materiaal er verdiend kunnen worden tegen de inzet van een aantal arbeiders.
x
Iedere speler heeft twaalf houten arbeiderfiguurtjes in zijn kleur. Wanneer een speler de kaart pakt die recht geeft op vier hout tegen de inzet van negen arbeiders, plaatst hij negen arbeiders op het bosgebied op het speelbord, en legt hij de kaart open voor zich neer. De bouwmaterialen worden in een volgende fase uitgekeerd aan de spelers. De kaarten met handwerkslieden kunnen in een latere fase gebruikt worden om de verdiende bouwmaterialen om te zetten in overwinningspunten.
x
Alle spelers beginnen met drie handwerkslieden en mogen er maximaal vijf tegelijk in dienst hebben.
Wanneer een speler in deze fase een handwerksliedenkaart pakt, betaalt hij het aangegeven geldbedrag en legt de handwerksman voor zich neer. Overschrijdt hij zijn limiet van vijf handwerkslieden, dan moet hij er onmiddellijk een naar keuze afleggen.

In de tweede fase zetten de spelers hun bouwmeesters op het bord. De startspeler trekt blind een bouwmeester uit de zak en zet deze op de kostenlijst op de ‘duurste’ positie, de 7. De eigenaar van de bouwmeester mag vervolgens kiezen of hij zeven goud wil betalen om zijn bouwmeester op een locatie naar keuze op het bord te zetten, of dat hij zijn bouwmeester op de kostenlijst wil laten staan.
x
Ongeacht de beslissing van deze speler wordt vervolgens de kostenteller op de kostenlijst een plaats naar rechts bewogen: de volgende bouwmeester die uit de zak wordt getrokken kost nog maar zes goud om in te zetten. Na de eerste zeven bouwmeesters is de kostenteller op nul terecht gekomen; de bouwmeesters die daarna uit de zak worden getrokken mogen allemaal kostenloos worden ingezet. Wanneer de zak leeg is, mogen de bouwmeesters die op de kostenlijst waren blijven staan omdat hun eigenaar niet wilde betalen alsnog, gratis, ingezet worden. De kans is dan wel groot dat alle mooie plekken op het bord al bezet zijn!
x

In de derde fase worden de acties uitgevoerd die bij de verschillende locaties op het bord horen. Deze locaties zijn van een tot veertien genummerd en worden op volgorde afgewerkt.
1. De gebeurteniskaart wordt opengedraaid en de effecten, die positief of negatief kunnen uitpakken voor de spelers, worden toegepast. De speler die een bouwmeester heeft geplaatst op positie 2, de bisschop, is beschermd tegen negatieve effecten van de gebeurteniskaart.
3. Voor iedere arbeider die de spelers na fase 1 nog over hadden krijgen ze bij de wolfabriek een goud uitgekeerd.

x
4. Iedere ronde worden er twee voordeelkaarten op het bord gelegd. De speler die zijn bouwmeester bij een van de voordeelkaarten had neergezet mag deze voor zich neerleggen. Sommige kaarten zijn eeuwig geldig, anderen kunnen op een gewenst moment eenmalig worden ingezet.
5. Die spelers die hun bouwmeesters bij de priorij hebben geplaatst krijgen hiervoor een of twee overwinningspunten.
6-8. De spelers die in fase 1 hun arbeiders hadden ingezet mogen hiervoor hout, steen en zand pakken.
x
x
x