xxxx xxxx

Reef Encounter
Auteur: Richard Breese
Uitgever: R&D Games
Jaar: 2004


recensie door

x

Dit spel van Richard Breese speelt zich af in de diepzee. Zoals we in de introductie van de spelregels kunnen lezen, is de wereld der koralen weliswaar schitterend, maar niet erg hospitabel. Wij verplaatsen ons in Reef Encounter in papegaaivissen, die leven van koraal. Het doel is om zo groot mogelijke koralen te kweken en deze door de papegaaivis te laten opeten. Dat is nog niet zo eenvoudig als het klinkt, want de leefruimte is beperkt en de competitie tussen verschillend gekleurde koralen is moordend. De zwakke koraalbroeders kunnen verjaagd worden door de sterkere, maar gelukkig zijn er ook garnalen in het spel die de koralen ten dele kunnen beschermen tegen aanvallen van buiten.

x
Het bord bestaat uit vierkante vakken waarop rots dan wel zee is afgebeeld. Op rotsbodem kunnen koralen groeien die zijn opgebouwd uit polypen; er zijn polypfiches in vijf verschillende kleuren. Om een koraal te beginnen of een bestaand koraal verder te laten groeien moet eerst een larve-blokje worden uitgespeeld in de kleur van het koraal dat de speler wil laten groeien. Vervolgens mag de speler een aantal polypfiches van die kleur op het bord leggen. Om eigendom over een bepaald koraal te claimen kan een speler een garnaal in zijn spelerskleur op een van de fiches van het koraal leggen, iedere speler heeft vier garnalen tot zijn beschikking. Wanneer een koraal uit minstens vijf fiches bestaat is het groot genoeg om door de papegaaivis van de eigenaar van het koraal te worden opgegeten. Er worden standaard vier fiches van het koraal terug in de voorraad gelegd; wat er daarna nog over blijft mag de speler in zijn papegaaivis-koker doen. Ook de garnaal wordt hierbij opgepeuzeld en verdwijnt dus uit het spel! De fiches in de papegaaivis-koker leveren aan het eind van het spel punten op, en dat is waar het allemaal om draait. x
x

Elke beurt zijn er tien verschillende acties waar de speler uit kan kiezen; de meeste van deze acties kunnen zelfs onbeperkt worden uitgevoerd en in willekeurige volgorde. Het opeten van een koraal door de papegaaivis moet altijd de eerste actie van de beurt zijn en mag maar één keer per beurt. De laatste actie is altijd het bijpakken van een kleur larve-blokje en de bijbehorende één tot drie polypfiches.

xxxxxxx

x
Een van de belangrijkste acties is het laten groeien van een koraal door het uitspelen van een kleur larve-blokje en een aantal polypfiches van dezelfde kleur. Deze actie mag maximaal twee keer per beurt worden uitgevoerd! De ‘bouwregels’zijn simpel: op alle vrije rotsvelden mogen polypfiches geplaatst worden. Koralen van verschillende kleuren mogen aangrenzend aan elkaar gebouwd worden: er geldt geen afstandsregel. Koralen van dezelfde kleur mogen alleen aan elkaar groeien als minstens één daarvan niemands eigendom is (i.e. geen garnaal bevat). Anders moet er een bufferzone worden vrijgehouden.
x
Het leukste element van het spel is de geïntroduceerde rangorde van de koralen. Er zijn tien koraaltegels waarop de onderlinge verhoudingen van steeds twee van de vijf verschillende kleuren koralen zijn weergegeven, b.v. roze is sterker dan geel. Op de achterkant van deze tegel staat precies het omgekeerde: geel is sterker dan roze. Tijdens het uitbreiden van een koraal mogen velden waarop een koraal ligt dat op dat moment zwakker is worden overbouwd. Voorwaarde is wel dat het aanvallende koraal minstens uit twee fiches bestaat.
x

Fiches waarop een garnaal ligt, en eveneens de fiches die orthogonaal aan een garnaal grenzen, zijn tegen dit soort aanvallen beschermd. De speler legt de ‘overwonnen’ polypfiches voor zijn zichtscherm, in tegenstelling tot alle polypfiches die op andere manieren verworven worden: die liggen altijd achter het zichtscherm.

xxxx
x
x
x