xxxx xxxx

Palazzo
Auteur: Reiner Knizia
Uitgever: Ravensburger
Jaar: 2005


recensie door

x
Onze taak is om het Florence van de 15e eeuw op te sieren met palazzi van grote schoonheid. En er hangt nogal wat van af, want een afgezant van de keizer zelf zal langskomen om de prestigieuze gebouwen te beoordelen! De bouwwerken zullen onder andere gewaardeerd worden op hun hoogte, het aantal vensters en het bouwmateriaal. Wie bouwt de mooiste en hoogste? Veel is afhankelijk van het bouwmateriaal dat voor een solide basis moet zorgen. Dit kunnen we betrekken van het magazijn, of een van de vier omringende steengroeven. Het bouwmateriaal komt in de vorm van gebouwtegels met genummerde verdiepingen van 1 tot 5, met willekeurig 1 tot 3 ramen, en is beschikbaar in drie verschillende steensoorten. Aan het begin van het spel wordt in iedere steengroeve en in het magazijn een gebouwtegel geplaatst. De bouwmeester komt in een willekeurige steengroeve te staan.
x
In een beurt kan een speler kiezen uit drie acties: geld pakken, gebouwtegels aanvullen, of bestaande gebouwen herschikken. Kiest een speler voor geld pakken, dan wordt er één geldkaart meer open gedraaid dan er spelers zijn; de actieve speler mag twee geldkaarten uitzoeken, en de andere spelers één. Wanneer een speler kiest voor gebouwtegels aanvullen worden twee gebouwtegels van een van de drie blinde stapels die in volgorde wordt afgewerkt gepakt; de eerste tegel wordt open in het magazijn gelegd en de tweede komt, afhankelijk van het aantal ramen, open in een van de vier steengroeven terecht. Vervolgens mag de speler kiezen om ofwel 1 of 2 gebouwtegels te kopen uit het centrale magazijn, ofwel om de gebouwtegels in een van de omringende steengroeven te veilen.
x

Het kost 10 'geld' min het aantal gebouwtegels dat in het magazijn ligt om een gebouwtegel uit het magazijn te kopen. Wanneer de speler kiest voor de veiling, beweegt de bouwmeesterfiguur met de klok mee naar de eerstvolgende steengroeve, en worden alle gebouwtegels in die steengroeve tegelijk geveild. Er wordt net zo lang geboden met geldkaarten totdat alle spelers op één na gepast hebben. De winnaar van de veiling betaalt en mag alle gebouwtegels voor zich nemen; de rest neemt zijn bod weer op de hand
Met het geld is iets bijzonders aan de hand: er zijn drie verschillende valuta in het spel (rood, bruin en grijs) die niet door elkaar gebruikt mogen worden. Heeft een speler tijdens de veiling eenmaal voor een bepaalde kleur gekozen, dan moet hij de rest van de veiling met deze zelfde muntsoort blijven bieden. Ook bij het kopen van gebouwtegels uit het magazijn mag slechts één valuta gebruikt worden. Uitzondering: drie dezelfde cijferkaarten waarin alledrie de valuta zitten mogen samen worden uitgespeeld en hebben een standaardwaarde van 15 'geld'. Ook zijn er ‘neutrale’ certificaten met waarde '2' in het spel die samen met alle verschillende kleuren geldkaarten kunnen worden gebruikt.

x

Van de gekochte of gewonnen gebouwtegels worden palazzi gebouwd. Hierbij moet een aantal bouwregels in acht genomen worden:
-een speler mag zo veel verschillende palazzi voor zich hebben als hij wil. Aan het eind van het spel zijn palazzi van 1 verdieping echter strafpunten waard, en palazzi van 2 verdiepingen geen punten. Pas vanaf 3 verdiepingen levert een gebouw punten op.
-De verdiepingen mogen niet door elkaar worden gebouwd (een eerste verdieping mag niet bovenop een derde verdieping), maar er mogen wel verdiepingen worden overgeslagen.
-Verschillende steensoorten mogen door elkaar gebruikt worden, maar aan het eind van het spel zijn er wel bonuspunten te verdienen als een gebouw uit slechts één steensoort is opgetrokken.

x
x
x
x