xxxx

Magna Grecia
Auteur: Michael Schacht & Leo Colovini
Uitgever: Clementoni
Jaar: 2003


recensie door

x
Magna Grecia is een heel abstract spel; het thema, de kolonisatie van Zuid Italië door de oude Grieken, is er een beetje met de haren bijgesleept. Ik kan me ook niet voorstellen dat Zuid Italië in die tijd zo ontzettend geel was als het speelbord en alle speelstukken van Magna Grecia. Het Duitse spellentijdschrift 'Spielbox' kopte bij de recensie van Magna Grecia niet voor niets met ‘Gelb für Alle!’.
Het speelbord is opgebouwd uit zeshoekige velden, op sommigen waarvan een dorp is getekend. De spelers kunnen vanuit deze dorpen een imperium opzetten. Ze kunnen een dorp opwaarderen tot een stad door een stadtegel op het veld te plaatsen, en vanuit steden kunnen wegen gelegd worden naar andere dorpen of steden.
Iedereen speelt met zijn eigen tint geel, en iedereen heeft een set steden en wegen in zijn kleur. Een stad mag alleen gebouwd worden op een dorpveld waar een eigen weg naartoe loopt, en wegen mogen gebouwd worden vanuit eigen of andermans steden. Zo ontstaat een netwerk van steden en dorpen van verschillende spelers, onderling verbonden door wegen van verschillende spelers.

Op iedere nieuw gestichte stad komt een gratis markt te staan (een houten speelstuk in je eigen kleur), en aan het eind van je beurt mag je tegen betaling nog ergens anders een markt neerzetten: in een dorp, of in de stad van een tegenstander. De markten leveren punten op: een punt voor iedere verbinding die vanuit die stad of dat dorp gevormd wordt. Verder zijn er nog de orakels, die ook punten kunnen opleveren; dit zijn bouwwerken die random op het bord geplaatst zijn. De eigenaar van het orakel krijgt bij de waardering aan het eind vier punten. Je wordt eigenaar door het orakel te verbinden met een eigen stad; zijn er meerdere steden met het orakel verbonden, wordt degene eigenaar wiens stad de meeste verbindingen bezit. Een orakel kan dus tijdens het spel van eigenaar wisselen.

x
Het leggen van verbindingen is dus erg belangrijk. Als verbinding geldt: een weg vanuit een stad/dorp die leidt naar een stad, een dorp of een orakel. Omdat de steden uit zeshoekige tegels bestaan, zou je denken dat er maximaal zes wegen uit een stad kunnen vertrekken en er dus ook maximaal zes verbindingen gevormd kunnen worden. Echter, je mag een eigen stad uitbreiden door op aangrenzende velden ook stadtegels in je eigen kleur te plaatsen. Zo kunnen grote metropolen ontstaan waarvandaan vele wegen kunnen vertrekken.
Maar, voor niets gaat alleen de zon op, dus voor een aantal acties moet betaald worden!
x
Het leggen van stadtegels kost een punt per tegel, terwijl het leggen van wegen gratis is. Het plaatsen van een markt op een dorp kost één punt plus het aantal andere markten dat in dat dorp staat, en het plaatsen van een markt in een stad kost het aantal stadtegels waar de stad uit bestaat, plus het aantal andere markten dat in die stad staat. Van iedere kleur mag er slechts één markt per dorp/stad staan.
x
x
x