xxxx

Löwenherz (Leeuwenhart)
Auteur: Klaus Teuber
Uitgever: Kosmos / 999 Games
Jaar: 2003


recensie door

x
Löwenherz 2003 is een nieuwe uitgave van het gelijknamige spel van Klaus Teuber uit 1997. Teuber is inmiddels zo sterk verwikkeld geraakt in allerlei uitbreidingen en heruitgaves van zijn spellen dat ook Löwenherz niet mocht achterblijven. Het spel is in de nieuwe uitgave wat ‘gezinsvriendelijker’ geworden, om zodoende een grotere doelgroep te kunnen bedienen. Het spelmechanisme is hiertoe ingrijpend veranderd: er wordt niet meer geboden op acties, maar iedere speler heeft een drietal eigen actiekaarten tot zijn beschikking. Ook de wijze van puntentelling is een beetje anders geworden, en er zijn extra mogelijkheden geïntroduceerd om aan geld te komen.
x
De speelstukjes zijn schitterend uitgevoerd: de kastelen, ridders en grenspalen zijn erg mooi en gedetailleerd. Ook het speelbord ziet er goed uit, het is net als in de ‘oude’ Löwenherz variabel, en wordt opgebouwd uit 9 vierkante tegels. Hierop staan verschillende landschappen afgebeeld: weiland, bos, dorpen, mijnen (goud, brons, zilver en diamant), en de Koningsstad, die altijd in het midden ligt.
Aan het begin van het spel plaatst iedere speler een aantal kastelen met aangrenzende ridders van de eigen kleur op het bord. Om deze kastelen en ridders heen worden tijdens het spel gebieden gevormd. Een beurt begint met het uitspelen van een actiekaart.
x
Als de speler het in de linkerbovenhoek van de kaart vermelde bedrag betaalt, mag hij de afgebeelde actie uitvoeren; een andere optie is om de kaart te ‘verkopen’ voor het (meestal lagere) bedrag in de rechterbovenhoek. De kaart komt dan in een open etalage te liggen. Een speler beëindigt zijn beurt met het bijpakken van een kaart, ofwel van de blinde stapel, ofwel uit de etalage, maar in dat laatste geval nooit dezelfde kaart die hij daar net zelf heeft neergelegd.

Op de actiekaarten staat, in tegenstelling tot bij de oude Löwenherz, meestal een, soms twee acties afgebeeld waarvan je er maar een mag uitvoeren. Deze komen in verschillende smaken: je kunt grenspalen plaatsen, een bestaand eigen gebied uitbreiden, een nieuwe ridder plaatsen, een ridder laten overlopen, of een verbond sluiten.
x
1. Grenspalen plaatsen: plaats het aangegeven aantal grenspalen (1-3) op het bord. Op deze manier kun je velden samenvoegen tot een gebied. De definitie van een gebied is, dat het precies één kasteel met aanhangende ridder(s) bevat, en geheel omsloten is door grenspalen en/of de rand van het bord. Wanneer een gebied gevormd wordt krijgt de eigenaar (diegene wiens kasteel zich in het gebied bevindt) direct 1 punt voor iedere bostegel en 3 punten voor ieder dorp binnen de grenzen van zijn rijk. De Koningsstad is zelfs 5 punten waard. Iedere mijnsoort die een speler bezit levert hem voortaan aan het begin van de beurt een munt op; omdat er vier soorten mijnen zijn (goud, brons, zilver, en diamant) kan een speler op deze manier maximaal 4 munten per beurt incasseren.
x
2. Gebied uitbreiden: Voeg 2 vakjes toe aan een bestaand eigen gebied. Hierbij mag je velden overnemen die niemand toebehoren, of velden die horen bij een aangrenzend gebied van een tegenstander die daar minder ridders heeft dan jijzelf. Je mag geen vakken overnemen waar al ridders/kastelen op staan. Als je bij de uitbreiding nieuwe bos- of dorpvelden hebt veroverd, krijg je daar meteen punten voor. Als je bos- of dorpvelden van een tegenstander hebt afgepakt, gaan de punten er bij de tegenstander meteen af. Kortom: punten zijn nooit zeker, alles kan weer afgenomen worden!
x
x
x