xxxx xxxx

Louis XIV
Auteur: Rüdiger Dorn
Uitgever: Ravensburger
Jaar: 2005


recensie door

x
Baden in het licht van de zonnekoning, dat is wat we willen in dit spel! Om bij Louis XIV in een goed blaadje te komen konkelen we ons een weg door de hofhouding: we slijmen en kruipen en verleiden dat het een aard heeft om ons doel te bereiken. Met onze invloed verdienen we fiches en kaarten die ons uiteindelijk overwinningspunten kunnen opleveren.

Het speelbord wordt opgebouwd uit personentegels, die twaalf portretten laten zien van vertrouwelingen van de koning. Deze worden in dambordformatie neergelegd. In de daartussen ontstane ruimtes worden de voorraden van de vijf verschillende opdrachtfiches gelegd, en de algemene voorraad invloedsstenen van alle spelers. Verder zijn er nog opdrachtkaarten, invloedskaarten, intrigekaarten, geldkaarten en wapenfiches.
x
Iedere ronde bestaat uit 4 fasen. In fase 1, de bevoorrading, wordt gekeken op welke tegel het speelfiguur van Louis XIV komt te staan door de bovenste geldkaart om te draaien. Bovendien ontvangen de spelers zoveel geld als op deze kaart staat aangegeven. Verder krijgt iedereen blind vijf invloedskaarten gedeeld, waarop steeds een van de twaalf portretten van de vertrouwelingen van de koning staat afgebeeld.

In fase 2 begint het echte werk: het beinvloeden van de verschillende personen. Beginnend met de startspeler speelt iedereen om de beurt een invloedskaart uit. Op de betreffende personentegel mag de speler dan maximaal drie invloedsstenen vanuit de eigen voorraad plaatsen.
x
Als hij dat wil mag hij vanaf deze tegel steeds diagonaal verder springen naar een volgende tegel, mits hij telkens één invloedssteen achter laat op de tegel waar hij vandaan springt. In plaats van invloedsstenen plaatsen mogen de spelers ook invloedsstenen terugnemen van de algemene voorraad naar de eigen voorraad. Deze fase duurt net zo lang totdat iedereen al zijn invloedskaarten heeft uitgespeeld; ze mogen niet bewaard worden tot een volgende ronde.
x
In fase 3 krijgen we de resultaten van onze slijmerij en steekpenningen te zien. Op ieder portret staat in een tabel met symbolen uitgebeeld welke beloningen hier te halen zijn tegen welke voorwaarden. Meestal gaat het om opdrachtfiches, wapenfiches of kaarten, en soms om geld of invloed in de volgende ronde. Beginnend met tegel 1 worden alle tegels langsgelopen. Wanneer er een ‘1.’ op de tegel staat, krijgt alleen de persoon met de meeste invloedsstenen de beloning. In geval van gelijkstand heeft iedereen pech. Wanneer er daarentegen een aantal munten staat afgebeeld, krijgt de persoon met de meeste invloedsstenen de beloning gratis, maar alle andere aanwezige spelers mogen voor het aangegeven geldbedrag aan steekpenningen de beloning kopen.
x
x
x