xxxx

Käse - Mäuse Chaos
Auteur: Jeff Widderich
Uitgever: Cardchess Games
Jaar: 2004


recensie door

x
x In een keuken proberen vier keer drie muizen de weg naar hun schuilplaats te bereiken, waar de moedermuis op ze wacht. Op het dagmenu staat: kaas. De muizenjeugd is zich niet bewust van de gevaren buiten het hol, en ravot er eerst nog enthousiast op los. Toch begint het geweten te knagen, en vroeg of laat aanvaard iedere muis de terugtocht om voor het donker binnen te zijn. De weg naar huis wordt bemoeilijkt door muizen van concurrerende nesten, door het (omver gespeelde) keukenmeubilair, en door katten. Door de knaaglust zijn diverse gaten in de plinten ontstaan, die als doorsteek kunnen worden gebruikt. In dit driedimensionale spel aanvaarden twee tot vier spelers de rol van navigator om de muizen veilig binnen te loodsen. De speler die daarbij als eerste zijn muizenfamilie veilig thuis heeft weten te krijgen, heeft gewonnen.
Aan het begin van het spel worden blind kleine kaartjes gedeeld, waarop een van de vier kleuren staat afgebeeld; dit is de kleur van je muizenfamilie die thuisgeloodst moet worden. De vier moedermuizen worden willekeurig over de vier honken verdeeld. Op de keukentafel staan aan het begin de kaasstolpen, waarmee de bewegingen van de muizen of katten kunnen worden gedaan. Onder deze stolpen liggen de brokken kaas, waar de muizen op af zijn gekomen, maar die verder geen enkele verdere dan een illustratieve betekenis hebben. Aan de binnenkant van de kaastolp is een cijfer gedrukt; dit varieert van 1 tot 4 en geeft de bewegingsmogelijkheid aan van de stolp, en daarna een muis, of een kat.
x
Probleem bij het vinden van de weg naar huis voor de muizen is, dat niemand aan het begin weet, welke muis van hem of haar is, en dus waar ie naar toe moet. Alle muizen zien er ogenschijnlijk eender uit. Alleen als er aan het eind van een beweging een kaasstolp over een muis wordt geschoven, mag er 'gesekst' worden: onderop de muis is dan een van de vier spelerskleuren zichtbaar.
Is het een muis van een concurrerend nest, dan zal alles in het werk worden gesteld om deze de doorgang te belemmeren; met een van de vier katten, of door het handig plaatsen van het keukenmeubilair, dat desnoods ook op de kant mag worden gelegd. Stolpen mogen over muizen worden bewogen, maar het overige meubilair en de katten zijn blokkades.
Na het maximaal bewegen van een kaasstolp mag nog met een muis worden bewogen, en wel net zoveel (en niet minder!) als de zojuist bewogen kaasstolp aangaf. Muizen mogen niet over muizen heen, maar wel onder stoelen door, mits deze via de spijlloze kant worden gekruist. Als hun beweging het toelaat, mogen muizen ook onder stoelen gaan staan, waar ze veilig voor katten zijn.
x
x
x
x