xxxx xxxx

Himalaya
Auteur: Régis Bonnessée
Uitgever: Tilsit
Jaar: 2004


recensie door

x
De stamhoofden op het hoge Himalayaplateau hebben geen gemakkelijke taak: het is hun verantwoordelijkheid om de bevolking van de Himalayadorpen van grondstoffen te voorzien. Door de afwezigheid van een bruikbaar wegennet ter plaatse zijn ze genoodzaakt over de besneeuwde bergtoppen heen en weer te trekken met een karavaan yaks. Natuurlijk zijn de chefs ook uit op eigengewin, uit puur naastenliefde gaat alleen de zon op. Tijdens hun trektochten proberen ze in de dorpen hun invloed te doen gelden op religieus, politiek en economisch gebied. Drie of vier spelers nemen ieder een karavaan onder hun hoede en proberen door weer en wind hun invloed te verspreiden. Het bord van Himalaya is verdeeld in acht regio’s met daarin 20 verschillende nederzettingen. Deze dorpen zijn er in drie verschillende niveaus: niveau 1 wordt voorgesteld door een huis, niveau 2 door een tempel en niveau 3 door een klooster. De dorpen zijn met elkaar verbonden door paden, die ook in drie variëteiten komen: zandpaden, kiezelpaden en, hoe kan het ook anders in deze barre streken, ijspistes. Verder zijn er vijf soorten in waarde oplopende grondstoffen: zout, gerst, thee, jade en goud.
x
Met een dobbelsteen wordt bepaald in welke vijf dorpen door de bevolking grondstoffen worden aangeboden; in deze dorpen worden vijf blind getrokken grondstofblokjes geplaatst. Dan worden op dezelfde wijze vijf dorpen bestemd waar grondstoffen gevraagd worden; in deze dorpen komt een ‘bestellingsring’ te liggen waarop de gevraagde grondstoffen zijn afgebeeld. Tijdens het spel halen de spelers grondstoffen op uit dorpen waar ze aangeboden worden, om ze natuurlijk tegen een beloning af te leveren in de dorpen waar deze grondstoffen gevraagd worden.
x


Iedere beurt voeren de spelers zes acties uit, die ze van tevoren in het geheim achter hun ijzige zichtscherm hebben bepaald. De acties worden aangegeven met zes vierkante actieschijfjes, waarvan ieder van de vier zijden een andere actie aangeeft; de spelers leggen de schijfjes zo neer dat de zijde met de gewenste actie naar boven wijst. De mogelijkheden zijn: bewegen over een zandpad, bewegen over een ijspiste, bewegen over een stenen pad, en handel drijven. Een vijfde optie door het betreffende actiefiche met de rugzijde naar boven te leggen is pauzeren. Als alle spelers hun acties bepaald hebben worden de zichtschermen weggehaald en worden de acties van links naar rechts uitgevoerd. Eerst voert de startspeler zijn eerste actie uit, dan de andere spelers, vervolgens doet de startspeler zijn tweede actie, gevolgd door de andere spelers, et cetera.
x
Volgens de aangegeven  bewegingsacties verplaatsen de spelers zich over het bord, en met de actie handel drijven kunnen aangeboden grondstoffen opgehaald, of gevraagde grondstoffen afgeleverd worden. Bij het ophalen van grondstoffen mag slechts 1 blokje worden meegenomen, en wel datgene met de laagst beschikbare waarde. Om die reden kan het dus nuttig zijn om een beurt in het dorp te blijven wachten (pauzeren) alvorens handel te drijven, zodat andere spelers in de tussentijd de goedkope grondstoffen al hebben opgehaald en er dus een grondstof te pakken valt die waardevoller is.
x
x
x