xxxx xxxx

Hermagor
Auteur: Emmanuele Ornella
Uitgever: Mind The Move / Rio Grande Games
Jaar: 2006


recensie door

x
Zeer lang geleden, in een koninkrijk hier ver vandaan, bevond zich de door handel zeer welvarende stad Hermagor. Alles was op de markten van Hermagor te vinden, van boeken en wapens tot de wat meer exotische schedels en drakeneieren. Wij spelers kruipen in de huid van de handelaren die de omgeving afstruinen op zoek naar een afzetmarkt voor de artikelen die we wekelijks op de markt van Hermagor inslaan. Natuurlijk is het einddoel hiermee een fikse hoeveelheid contanten te verdienen, maar de tolwegen in omgeving Hermagor vormen een flinke kostenpost, om over de woekerprijzen op de markt maar te zwijgen!
x
Het bord van Hermagor bestaat uit drie delen. Allereerst is er de markt, waar de spelers hun goederen kunnen inslaan. Vervolgens is er een landkaart met Hermagor in het midden, door tolwegen verbonden met naburige plaatsen. In iedere plaats staat het product afgebeeld waar in dat dorp vraag naar is, en dus door de spelers verkocht kan worden. Tot slot is er een prijslijst, waarop wordt bijgehouden wat de waarde van ieder product is.
x
Het spel wordt gespeeld in vier of vijf ronden, afhankelijk van het spelersaantal. Iedere ronde wordt er een fiche getrokken wat aangeeft hoeveel acties de spelers deze ronde hebben: 3, 4 of 5. Vervolgens wordt er ingekocht op de markt, die uit 20 marktkramen bestaat. Uit een zakje worden fiches getrokken die op de marktkramen worden geplaatst. De meeste fiches tonen één of twee van de acht verschillende producten. Sommige fiches zijn goed voor speciale acties. Om de beurt plaatsen de spelers een koopman in hun spelerskleur op een marktkraam naar keuze, of op een vakje in de stegen tussen de marktkramen. Een koopman op een marktkraam plaatsen kost 2 goud, en het plaatsen van een koopman in de steeg kost het op het vakje aangegeven bedrag (2 tot 5 goud).
x
Wanneer alle spelers hun vier koopmannen hebben ingezet worden de waren verdeeld. Eerst wordt per marktkraam bekeken welke speler er de meeste kooplieden op of aangrenzend heeft staan; deze speler ontvangt het fiche en legt het open voor zich neer. Als op het fiche een product met een naar boven gerichte pijl staat afgebeeld, kan de speler besluiten de waarde van het betreffende product met één te verhogen op de prijslijst. Daarnaast krijgt iedereen geld uitgekeerd voor het aantal kooplieden dat in dezelfde steeg staat: 1, 3, 6 of 10 goud voor 1, 2, 3 of 4 eigen kooplieden in dezelfde steeg. Kooplieden die op een kruispunt staan tellen voor meerdere stegen.
x
Nadat op de markt allerlei waren zijn ingeslagen gaan we op pad om deze aan de man te brengen in de belendende dorpen. Iedere speler beschikt over een handelaar die in Hermagor begint. Om de beurt mogen spelers hun handelaar onbeperkt verplaatsen, mits ze het bedrag betalen dat naast de bereisde wegen staat. Als in het dorp waar de handelaar zijn beweging eindigt een product staat afgebeeld waar de speler een productfiche van voor zich heeft liggen, mag hij dit product verkopen. Dat verkopen is slechts een ‘virtueel’ gebeuren: de speler neemt de actuele waarde van het product uit de kas, maar hoeft zijn productfiche niet in te leveren. Om aan te geven dat hij in dat dorp waren verkocht heeft, zet hij er een handelsstation neer. Een speler mag nooit twee maal aan hetzelfde dorp leveren: in dorpen waar al een handelsstation van hem staat mag hij geen goederen meer verkopen.
x
Het speelbord is opgedeeld in verschillend gekleurde vlakken waarin steeds een aantal producten staat afgebeeld; zodra een speler een handelsstation heeft geplaatst in alle dorpen van één vak mag hij een productiegebouw bouwen van een van de afgebeelde producten. Daarvoor zijn vakjes beschikbaar naast de prijslijst. Het bouwen van een productiegebouw levert meteen bij het bouwen een hoeveelheid goud op, en later opnieuw een variabele hoeveelheid goud aan het eind van het spel.
x
Wanneer alle spelers hun 3, 4 of 5 acties hebben uitgevoerd is de ronde ten einde. Alle productfiches worden weer ingeleverd, en de markt wordt opnieuw gevuld met blind getrokken fiches. Na de vierde ronde (of vijfde bij twee of drie spelers) is het spel ten einde. De spelers krijgen de waarde van hun productiegebouwen, die afhankelijk is van de stand van het betreffende product op de prijslijst, uitgekeerd. Ook krijgt de speler die de meeste handelsstations op de van west naar oost lopende hoofdroute heeft geplaatst nog vijf goud extra, en de speler met de minste stations op deze route moet vijf goud inleveren. De kaart wordt door een rivier opgedeeld in drie delen; iedere speler vermenigvuldigt het aantal handelsstations in het gebied waar hij er het minste had staan met drie, en neemt dit bedrag uit de bank. Dit alles wordt vervolgens opgeteld bij het contante geld dat de spelers tijdens het spel hebben weten te verzamelen, en de rijkste speler wint!

Overzicht ontbreekt op het bord van Hermagor. Plaatsen met producten, gekleurde vakjes met weer andere producten, rivieren, routes met tolprijzen en hoofdroutes strijden om de aandacht. Weliswaar heeft ieder product een eigen kleur, maar door de drukte op de kaart helpt dit niet echt om het geheel overzichtelijker te maken. Dat de dorpjes dezelfde kleur hebben als het product dat je er kan verkopen is nauwelijks te zien omdat de illustraties daarvoor wat te donker zijn, en de kleuren te subtiel.
x
Genoeg geklaagd over de vormgeving. Ondanks het feit dat het een vrij abstract spel is, en sfeergevoelens niet echt de overhand krijgen, speelt Hermagor prima. In de eerste fase waarin spelers op de markt hun waren moeten kopen gaat het er soms verhit aan toe; iedereen probeert in eerste instantie zoveel mogelijk productfiches te krijgen, en de ander er zo weinig mogelijk te gunnen. Wie veel verschillende producten bezit hoeft in de volgende fase niet zulke grote afstanden af te leggen om een geschikt dorp te bereiken, en betaalt dus maar weinig tol.
x

Hermagor is zo’n spel waarin je eigenlijk overal tegelijk op moet letten, en waarbij het moeilijk is om prioriteiten te stellen: het verkopen van zo waardevol mogelijke producten voor hoge inkomsten, het gelijkmatig verspreiden van de handelsstations voor de eindbonus, het omsluiten van zo veel mogelijk gebieden voor de productiegebouwen, zo weinig mogelijk reizen om de tolkosten te drukken... Dat zorgt voor interessante afwegingen en vele verschillende tactieken om uit te proberen, waardoor Hermagor ook bij herhaald spelen interessant blijft.
© 2006 Barbara van Vugt

Hermagor, Emmanuele Ornella, Mind The Move / Rio Grande Games, 2006 - 2 tot 5 spelers vanaf 12 jaar, 90 tot 120 minuten

De belangrijkste (en spannendste) fase, de markt, bepaalt in feite de verdere afwikkeling van de ronde voor een speler.
x
Zie ook de
x
x
x