xxxx

Die Fugger
Auteur: Klaus-Jürgen Wrede
Uitgever: Adlung Spiele
Jaar: 2003


recensie door

x
De dynastie Fugger begint al in 1367 met Jakob der Reiche. De familie Fugger was een Duits handelsgeslacht van het kaliber Medici, en dat klinkt ineens een stuk bekender. In dit kaartspel proberen twee tot vier spelers zoveel mogelijk punten te verzamelen door op juiste momenten goederenkaarten uit te spelen die bij verschillende waarderingen zo optimaal mogelijk scoren.

Aan het begin van het spel worden een aantal cijferkaarten, van 1 tot en met 9, in een wiel uitgelegd. Daaraan worden, op positie 5, alle goederenkaarten gelegd: doek, wijn, goud, juwelen, en specerijen; al ben je al snel geneigd om gewoon naar de kleuren te kijken: blauw, rood, geel, groen en zwart. Naast dit wiel komt de kaart van Jakob der Reiche te liggen; hij krijgt twee open goederenkaarten gedeeld. De overige spelers krijgen elk vier kaarten. Om beurten spelen de spelers een kaart uit, of nemen een kaart van de stapel. Dit laatste mag overigens alleen als het aantal handkaarten minder dan vier bedraagt. Dit gaat net zolang door tot er van een goederensoort vijf kaarten op tafel open liggen; de kaarten van Jakob der Reiche en de andere spelers worden dus meegeteld! Hierna vindt een waardering plaats en kunnen punten worden verdiend met opengelegde kaarten. De puntenopbrengst is afhankelijk van de positie van de goederenkaart op het wiel. Bij een waardering draaien de drie meest uitgelegde kaarten.
x

Deze draaien net zoveel als er kaarten van die soort zijn uitgelegd; de goederensoort waarmee de ronde is afgelopen draait op deze manier 5 posities met de klok mee; na de allereerste ronde komt deze dus op 1 te liggen. De overige goederen worden 1 positie terug gedraaid; pas dan wordt er geteld. Het spel is uit als een speler na een aantal rondes de 100 punten heeft bereikt.
Natuurlijk ben je afhankelijk van de kaarten die je gedeeld hebt gekregen, maar toch kun je enige invloed uitoefenen en proberen om jouw uitgelegde kaarten zo hoog mogelijk te laten scoren. Extra probleem daarbij is, dat na de 9 de 1 weer opdoemt, en je dus weer van voren af aan kunt beginnen, puntenverzamelenderwijs! Een medespeler kan je hierin dus danig dwarsbomen door een extra kaart uit te leggen van de smaak die jij net zo lekker hoog aan het opstuwen was!
x
Aan de andere kant kan een goed bij een waardering niet van 1 naar 9 terugvallen; 1 is de absolute bodemprijs.
Van elke goederensoort zijn er negen kaarten. Van deze negen kaarten zijn er twee kaarten die een koninklijk rood zegel dragen. Deze kaarten leveren bij een waardering dubbele punten op , vooropgesteld dat er dan niet meer dan drie open liggen op tafel. Ook hier is weer volop mogelijkheid voor andere spelers om deze puntenverwachting in de grond te boren door een extra kaart van die soort uit te spelen!
Na elke ronde worden alle open kaarten ingenomen en krijgt iedere speler twee nieuwe blinde kaarten gedeeld; ook Jakob der Reiche wordt van nieuwe kaarten voorzien. De goederenprijs op het wiel wordt niet teruggezet naar de beginstand van 5 maar blijft staan op de nieuwe stand en levert zo nieuwe mogelijkheden op voor de verschillende uit te spelen handkaarten.
x
x
x