xxxx

Dos Rios
Auteur: Franz-Benno Delonge
Uitgever: kosmos
Jaar: 2004


recensie door

x
x Water is schaars in het droge Mexico; in Dos Rios beconcurreren twee tot vier boerenbedrijven elkaar om het beschikbare water in de omgeving. Alleen akkers die aan een van de twee rivieren -‘dos rios’- liggen brengen bij de oogst geld in het laatje! Men schuwt geen drastische maatregelen: met behulp van dammen kan de rivier zodanig worden omgeleid dat de akkers van de tegenstanders droog komen te liggen, terwijl de eigen akkers door de nieuwe rivierloop van het broodnodige vocht voorzien worden. Daar bovenop wordt de streek onveilig gemaakt door desperados uit de bergen, die met zekere regelmaat de rivier afzakken en alle boeren die ze onderweg treffen wegjagen naar de stad. Zelf zijn de boeren toch ook niet bepaald lieverdjes: als ze even de kans krijgen jagen ze ook elkaar van de velden!
x
De twee rivieren uit de titel ontspringen vanuit twee bronnen die bovenaan het speelbord zijn afgebeeld. Om onderscheid tussen de rivieren te kunnen maken zijn ze ‘rio verde’ en 'rio moreno’ gedoopt, wat groene, respectievelijk bruine rivier betekent. Onderaan de kaart bevinden zich twee meren en een stad, waar de rivieren naartoe meanderen. Het tussenliggende (variabele) bord bestaat uit zeshoekige landschapstegels waarop akkers (graan, tabak en mais), bossen of heuvels staan afgebeeld. De rivier stroomt een tegel binnen via een van de drie bovenste zijden van de zeshoek, en verlaat hem weer via een van de drie onderste zijden. xx
Welke kant de rivier hierbij kiest wordt bepaald door de ‘stroomregel’: de rivier stroomt altijd naar het laagstliggende landschap. De heuvels zijn hierbij het hoogst, vervolgens de bossen, en de akkers liggen het laagst. Wanneer er keuze bestaat mag de actieve speler beslissen.
x
Verder heeft iedere speler zes campesinos (boertjes) tot zijn beschikking, evenals vier finca’s (huizen) en een hacienda (boerderij). In zijn beurt heeft een speler zes bewegingspunten om zijn campesinos over het bord te verplaatsen. Velden waar vreemde campesinos staan mogen alleen betreden worden nadat de concurrenten zijn weggejaagd, waarvoor ons twee zachtzinnige technieken ter beschikking staan: vanaf een hoger gelegen veld aanstormen, of met een overmacht aan campesinos binnenvallen.
Nu zijn zes bewegingspunten zo op als de speler daarmee zoveel mogelijk aan de rivier gelegen akkers wil bereiken. Bij het oogsten leveren namelijk alleen de velden die aan een rivier liggen geld op voor de speler wiens campesino op dat veld staat. Geen nood: als de campesinos niet naar het water kunnen, laat hij gewoon het water naar de campesinos komen! Als de loop van de rivieren niet geheel naar wens is kan deze door de actieve speler omgeleid worden door het plaatsen van een dam. Vanaf het punt van de blokkade zoekt het water een andere loop, die weer bepaald wordt door de stroomregel. Naast campesinos bewegen en dammen leggen mag een speler in zijn beurt finca’s of een hacienda bouwen, deze kosten respectievelijk 500 en 1000 Rio. De bouwwerken functioneren als een onbewegelijk boertje: ook bewaterde velden met enkel een gebouw erop leveren de eigenaar inkomsten.
x
x
x