xxxx xxxx

Blue Moon City
Auteur: Reiner Knizia
Uitgever: Kosmos
Jaar: 2006


recensie door

x
Er schijnt van alles gebeurd te zijn toen we even niet keken, en het was niet best! Aan het begin van Blue Moon City zitten de verschillende volkeren met de brokstukken van een verwoeste stad die ze, optimistisch en verbeten als ze zijn weer gaan opbouwen, hier en daar geholpen door draken in de rui. De beloning voor de voltooiing van een gebouw bestaat onder andere uit kristallen, die het heidens volkje aan hun god offert. De speler die als eerste een door het spelersaantal vastgesteld aantal kristallen heeft geofferd, heeft het spel gewonnen.
x
Het speelveld bestaat uit 21 tegels die vanaf de centrale marktplaats rondom in een groot kruisvorm worden gelegd. Op deze tegels staan de schetsen en bouwplannen van de gebouwen, samen met de voorwaarden die nodig zijn om het gebouw te herbouwen. De condities staan in cijfers en kleuren afgebeeld; de spelerskaarten komen in dezelfde kleuren met waardes 1 tot 3. De spelers sturen de verschillende volkeren en draken aan door middel van kaarten; acht handkaarten worden aan het begin gedeeld, en twee mogen er telkens aan het eind van een beurt worden bijgetrokken.
x
In een beurt mag een speler eerst zijn speelfiguur op het speelveld een of twee tegels bewegen; daarna kan hij een aantal kaarten spelen om aan de conditie voor een van de herbouwvelden te voldoen, en vervolgens wordt er een bouwblokje in de spelerskleur op gezet. Had een speler voordat hij ging bouwen nog met behulp van een kaart een draak naar het vakje weten te dirigeren, dan had hij per draak een drakenschub mogen pakken.
x
Deze drakenschubben zorgen voor een aparte tussenwaardering als de laatste uit de voorraad is genomen. De speler met de meeste schubben krijgt zes kristallen, de spelers die drie schubben of meer hebben krijgen er elk drie. Een speler die minder dan drie schubben heeft verzameld krijgt niets maar hoeft in tegenstelling tot de anderen zijn schubben niet in te leveren en heeft zodoende voor een volgende waardering een voorsprong.
x
Wanneer alle bouwvelden van een gebouw bezet zijn, is het gebouw voltooid. Alle bij de herbouw betrokken spelers krijgen nu kristalstukken betaald. De speler die het meest aan de herbouw heeft bijgedragen krijgt nog een extra beloning; al deze informatie staat op de gebouwentegels. De tegel wordt omgedraaid en het herbouwde gebouw is in al zijn pracht en glorie te bewonderen.
x
Op deze voltooide kant staat een bonus, vaak weer in kristallen, maar soms ook in handkaarten of drakenschubben, die elke speler krijgt die bijdraagt aan de toekomstige herbouw van een naastgelegen gebouw; deze bonus wordt bij die voltooiing uitgekeerd.
x
x
x