xxxx xxxx

Bizon
Auteurs: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling
Uitgever: Phalanx Games
Jaar: 2006


recensie door

x
Trek het Indianenpak maar uit de kast, want er wordt Indiaantje gespeeld! Maar er worden nu even geen treinen beroofd, of onschuldige op zoek naar ruimte westwaards trekkende kolonisten lastiggevallen. Want de Indianen hadden óók een gewoon leven hoor, naast dat van in Indianenfilms spelen, jawel: op de prairie op bizons jagen moesten ze, om van te kunnen leven. Verder gooien ze nog een hengeltje uit, en zitten ze achter Thanksgivingkalkoenen aan. Ondertussen zitten de spelers als rivaliserende stammen elkaar natuurlijk flink dwars bij het jagen op de zo groot mogelijke buit. De jacht duurt afhankelijk van het aantal spelers zo'n vier tot zes ronden, waarna de totale vangst een winnaar oplevert.
x
Aan het begin van het spel krijgt elke speler een inventarislijst gedeeld; hierop mag hij de bizons, kalkoenen en vissen met blokjes op 10 zetten; zo, die zijn alvast binnen. Ook twee wigwams en twee kano’s, en vier Indianen (blokjes in de spelerskleuren), behoren tot de basisuitrusting. De rest van het materiaal, de Indianen, de kano’s en tenten, blijven voorlopig even in de voorraad liggen. De drie begintegels worden uitgelegd, en de rest van de landschapstegels worden blind op een stapel gelegd. x
x
Hiervan wordt er door elke speler bij het begin van elke ronde een getrokken. Op deze tegels staan telkens in totaal drie dieren in verschillende combinaties afgebeeld, over een of meer van de drie landtypes: prairie, bergen en rivieren. Het is de bedoeling om in eenzelfde aaneengesloten gebied dat zich over meerdere tegels kan uitstrekken Indianen te plaatsen waardoor er aan het eind van de ronde, als er ‘geoogst’ wordt een meerderheid in de eigen kleur is en deze speler de volle score van de hier aanwezige dieren op zijn lijst kan bijschrijven.
x
Een ronde duurt vier beurten, elke speler heeft voor de te kiezen acties neutrale blokjes waarmee hij een gedane actie afvinkt; deze mag in deze ronde niet meer worden gekozen. Eenmaal in een ronde moet hij als verplichte actie de landschapstegel aanleggen, en kan er naar believen Indianen uit zijn voorraad op plaatsen. Dit is de enige mogelijkheid om Indianen in het spel te krijgen!

Elke inzet van meerdere Indianen kost echter energie in de vorm van beesten waarmee moet worden betaald; de speler houdt dit samen met de gekozen acties op zijn eigen inventarislijst bij waarop ook staat aangegeven wat de kosten van het inzetten van meerdere blokjes zijn.
x
Of een speler met bizons of met vissen of kalkoenen betaalt en in welke combinatie is meestal irrelevant, behalve bij de aankoop van wigwams en kano's op de markt (de algemene voorraad); hier is een evenredige betaling van elk van de soorten gewenst, en het is prettig als de inventarislijst aangeeft dat er van elke soort ongeveer evenveel voorradig is. Dat noodzaakt een speler om in elk van de drie gebieden te jagen, hoewel er duur omgeruild kan worden: drie dezelfde beesten voor een enkele andere.
x
De wigwams en kano’s kunnen worden geplaatst om aanwezige Indianen in een gebied op te waarderen. De wigwams en kano’s hebben kleine ruitjes die aangeven hoeveel Indianen ze vertegenwoordigen, van een tot vier. Wanneer bijvoorbeeld een speler twee Indianen in een rivier heeft staan, kan hij met een kano uit zijn persoonlijke voorraad deze Indianen omruilen. De te kiezen actie ‘kano’ wordt met een blokje bezet, en de speler betaaalt volgens de kosten twee dieren uit zijn voorraad, en past de inventarislijst hierop aan. Wanneer een speler geen passende wigwam of kano heeft, kan hij deze te allen tijde op de markt kopen.
x
Waarom zou een speler deze eigenlijk kopen? Omdat bij de waarderingen een wigwam met twee Indianen meer is dan twee ‘losse’ Indianen, en een kano met drie ruitjes meer dan een kano met twee. Tweede plaatsen krijgen de helft, en ook derde en vierde plaatsen krijgen uitbetaald: net zoveel dieren als het veld waar ze in staan, en dat kan in sommige gevallen meer zijn dan een tweede plaats! Zo schuiven de spelers hun beestenvoorraad weer een stukje naar rechts, waarna een nieuwe ronde begint.
x
Eenmaal ingezette Indianen kunnen met een drietal andere acties naar andere gebieden worden bewogen en door de bouw van wigwams en kano's terugkomen in de eigen voorraad om opnieuw te kunnen worden ingezet, maar wigwams en kano's zijn permanent en kunnen niet meer worden verplaatst; hier wordt het nomadenbestaan van de Indianen toch een beetje geweld aangedaan.
x
x
x