xxxx

Australia
Auteurs: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling
Uitgever: Ravensburger
Jaar: 2005


recensie door

x
Australië is een groot land, en een vliegtuig is er een handig vervoermiddel. Met dit vliegtuig vervoeren we rangers die we als een soort handelsreizigers in de outposts van de diverse gebieden huisvesten. Staan er genoeg, dan wordt er een industrieproject gestart. Is de hele regio bezet, dan komen de natuurprojecten om de hoek kijken. In beide gevallen wordt er gewaardeerd en wordt het aantal rangers van de diverse spelers in die regio in punten omgezet. Daarbij krijgt de speler die de waardering activeert bonuspunten. Aan het eind van het spel wint de speler met de meeste punten.
x
Elke speler wordt, afhankelijk van het aantal spelers, uitgerust met een aantal rangers en een vliegtuig, en heeft blind twee kaartjes uit vier verschillende stapeltjes naar keuze mogen pakken. Deze stapeltjes laten op de rugzijde twee symbolen zien: goud en rangers. Op de eerste soort staan 4 rangers afgebeeld; dit aantal mag door het uitspelen van deze kaart worden bijgezet. Het tweede stapeltje bevat kaarten met 3 rangers, en 1 goudstuk; de derde heeft 2 rangers en 2 goudstukken, en de laatste 1 ranger en 3 goudstukken. Voor gespaard goud kunnen later extra mogelijkheden worden gekocht.
x
Een speler mag in zijn beurt twee acties uitvoeren waarbij hij drie mogelijkheden heeft: bijzetten van rangers, vliegen, of het weghalen van rangers. Voor het bijzetten van rangers moeten kaartjes worden uitgespeeld, die dezelfde kleur moeten hebben als de regio waar ze moeten komen. Bijkomende voorwaarde is dat het eigen vliegtuig in die regio moet staan. Het vliegtuig mag in een beurt onbeperkt vliegen, maar dat kost dus een actie. Een gebruikelijke beurt bestaat meestal uit vliegen naar een regio, een kaart uitspelen met de kleur van die regio, de rangers bijplaatsen die op de kaart staan aangegeven, en direct weer een kaart bijtrekken van een stapeltje naar keuze zodat elke speler steeds over twee kaarten beschikt.
x
De rangers die worden bijgezet worden in één van de beschikbare veldjes geplaatst; er geldt echter geen maximum per veld; er kan in volgende beurten worden bijgezet op dat of een ander veld van die regio. Deze veldjes bevinden zich op de grens van de regio’s; zodoende worden rangers weliswaar met een uitgespeelde kaart in een regio gezet waar het vliegtuig staat; maar ze staan door deze actie nu tevens in een of meerdere andere regio’s, wat een belangrijke afweging kan zijn bij de plaatsing en het activeren van een waardering.
Aan het begin van het spel zijn er in elke regio blind industriefiches gelegd; deze variëren in waarde van 4 tot 9. Telkens als een vliegtuig voor de eerste keer in een regio landt, dan wordt dit fiche omgedraaid en laat een van deze waardes zien. Dit is het aantal rangers dat nodig is om in dit gebied het industrialisatieproject op gang te brengen, met andere woorden: de waardering te activeren. Laat het fiche 7 zien, dan is een aanwezigheid van 7 rangers, van welke spelerskleur ook, nodig om dit gebied te waarderen.
x
x
x