xxxx xxxx

King Arthur - het kaartspel
Auteur: Reiner Knizia
Uitgever: Ravensburger
Jaar: 2005


recensie door

x
De ridders van de ronde tafel hebben een risicovol beroep; om in de gunst te komen van hun befaamde leider koning Arthur begeven zij zich in de meest gevaarlijke situaties. Heilige gralen moeten opgespoord worden, legers vijanden overwonnen, en monsters van gene zijde het hoofd geboden. Twee tot vijf ridders strijden in dit spel om de meeste roem en eer. Ze worden hierbij geholpen door cohorten ridders. Met behulp van deze ridderkaarten kunnen tegenstanderkaarten overwonnen worden. Overwonnen tegenstanders kunnen op hun beurt ingewisseld worden tegen avonturenkaarten, die punten waard zijn. De ridder met de meeste punten wint het spel.
x
De ridderkaarten komen in drie kleuren, met waarde 1 of 2. Merlijnkaarten kunnen als joker gebruikt worden; deze tellen voor iedere kleur. De tegenstanders komen in vier kleuren die overigens niet in verband staan met de kleuren van de ridderkaarten, en hebben een sterkte van 1 tot 5. Er worden aan het begin van het spel zo veel tegenstanderkaarten op tafel gelegd totdat van een van de vier kleuren een vierde kaart op tafel ligt. Alle 13 avonturenkaarten liggen open op tafel. Op de kaarten staat aangegeven hoeveel punten ze waard zijn (6-20) en wat ervoor nodig is om het avontuur te bemachtigen.
x

In zijn beurt kan een speler 1 tot 4 acties uitvoeren, in de aangegeven volgorde. Iedere actie mag slechts één keer worden uitgevoerd:
1. Tegenstanderkaarten aanvullen. De tegenstanderkaarten mogen alleen worden aangevuld als van alle vier de kleuren maximaal drie kaarten op tafel liggen. De actieve speler legt zo veel tegenstanderkaarten bij totdat van één van de kleuren een vierde kaart wordt aangelegd.

x

2. Tegenstanders overwinnen. Door het uitspelen van ridderkaarten uit de hand kunnen tegenstanders overwonnen worden. De speler speelt zoveel ridders van één kleur uit als de sterkte van de tegenstander.
3. Een avonturenkaart pakken. De overwonnen tegenstanderkaarten kunnen worden ingewisseld voor avonturenkaarten. Op de avonturenkaarten staat afgebeeld hoeveel tegenstanderkaarten van welke kleur en sterkte moeten worden ingeleverd om dit avontuur te mogen pakken.
4. Een ridderkaart van de stapel pakken. Wanneer een speler actie 1 tm 3 niet heeft kunnen of willen uitvoeren, mag hij tijdens deze actie twee ridderkaarten bijpakken in plaats van één.

x
Het spel is afgelopen als voorlaatste avonturenkaart door een speler wordt bemachtigd, of wanneer de laatste tegenstanderkaart van de stapel overwonnen wordt. Alle spelers tellen hun punten: alle avonturenkaarten zijn zoveel punten waard als aangegeven, en alle overwonnen tegenstanders die een speler nog op de hand heeft zijn zoveel punten waard als hun sterkte. De speler met de meeste punten mag zich vertrouweling van de koning noemen.
x
In de gevorderden-variant krijgt iedere speler vijf zegels in zijn kleur. Wanneer een speler een tegenstander heeft overwonnen mag hij deze niet meteen op de hand nemen, maar legt hij er een zegel op. Pas wanneer alle tegenstanders van diezelfde kleur door de spelers zijn overwonnen en er dus op iedere kaart een zegel ligt, krijgen de spelers de overwonnen kaarten op de hand. Wie echt geen tijd heeft om daar op te wachten mag het dubbele aantal ridders inleveren; dan mag hij de tegenstanderkaart wel direct op de hand nemen.
x
Een leuk en sfeervol spel. Gemakkelijk uit te leggen, weinig componenten, maar zeker niet zonder diepgang: dit spel kan vooral in de gevorderden-variant nog redelijk tactisch gespeeld worden. King Arthur is eenvoudig genoeg voor ‘instappers’, maar is ook voor de veelspeler interessant. Ook het brede spelersaantal van 2 tot 5 maakt dat het spel gemakkelijk op tafel kan komen. Wij zeggen: elastiekje erom en mee in de koffer!
© 2005 Barbara Lussenburg
King Arthur - het kaartspel, Reiner Knizia, Ravensburger, 2005 - 2 tot 5 spelers

x
x
x