xxxx xxxx

Airlines Europe
Auteur: Alan Moon
Uitgever: AbacusSpiele
Jaar: 2011


recensie door

x
We gaan ons geld eens lekker beleggen! Het zijn gouden tijden voor investeerders! Disclaimer: we doen dit in een spel, en de gouden tijden liggen eigenlijk al achter ons, want de setting ligt rond de dertiger jaren van de vorige eeuw toen er met de opkomende passagiersluchtvaart aardig wat geld verdiend kon worden. Twee tot vijf spelers investeren in de verschillende luchtvaartmaatschappijen waar ze zowel licenties voor kopen als aandelen in nemen, in de verwachting dat deze flink in waarde zullen stijgen. Geld is waar alles om draait, en na drie waarderingen zal blijken welke speler hier het fortuinlijkst in was.
x
Elke vliegtuigmaatschappij heeft haar eigen thuishaven waar alvast een vliegtuigje van die kleur op wordt gezet. Van hieruit wordt het lijnennet uitgebreid. Een speler mag om het even van welke maatschappij het lijnennet uitbreiden als dit maar aansluit op het bestaande eigen netwerk; de kosten hiervoor staan op de kaart aangegeven. De spelers beginnen met acht miljoen met dien verstande, dat de laagste denominatie een biljet van een miljoen is - het geld vliedt zo wel snel weg! Per beurt mogen er, als deze actie wordt gekozen, tot twee trajecten worden gekocht. Per traject is plaats voor een tot drie maatschappijen; het blokkeren van concurrerende maatschappijen is dus mogelijk.
x
Wanneer een licentie voor een traject wordt gekocht, word telkens de prijs van de goedkoopste vrije plek betaald en bezet met een vliegtuigje van die maatschappij; laatkomers betalen dus een hogere prijs.
De pion voor de marktwaarde van de desbetreffende maatschappij wordt vervolgens met de kosten van de licentie verhoogd. Als afsluiting van deze actie mag een speler een aandeel op de hand nemen uit een etalage van vijf aandelen, of een blinde kaart van de aandelenstapel pakken. Het aandeel hoeft niet van de maatschappij te zijn waarvoor een licentie is gekocht.
x
De spelers beginnen het spel al met een hand van acht willekeurig gedeelde aandelen waarvan ze er twee open op tafel mogen leggen. De andere aandelen zijn pas actief en doen pas mee in een waardering wanneer ze ook open op tafel worden gelegd; dit is een andere mogelijke actie in een beurt. Een speler legt dan ofwel alle aandelen van een soort, ofwel twee verschillende aandelen op tafel en krijgt er per aandeel twee miljoen voor uitbetaald.
Een derde mogelijke actie is het simpelweg nemen van acht miljoen uit de bank, om de immer krappe kas bij te vullen.
Omdat elke keer wanneer er een licentie wordt gekocht ook een vliegtuig op het lijnennet wordt gezet, kunnen sommige maatschappijen op een gegeven moment niet meer uitbreiden. En niet alle maatschappijen hebben evenveel vliegtuigen. De vier maatschappijen met de minste vliegtuigen beschikken over een bonusverbinding; wanneer deze wordt bereikt, vliegt de koers van de maatschappij in één klap zes tot negen miljoen omhoog.
x
Zo probeert elke speler zijn aandelenportefeuille zo profijtelijk mogelijk te maken door het lijnennet van de verschillende maatschappijen flink uit te breiden, en bovendien een voorsprong te behouden op andere spelers die ook aandelen in die maatschappij aan het vergaren zijn. Wanneer een van de drie waarderingskaarten die door de aandelenstapel is geschud getrokken wordt, vindt er een waardering plaats. Hierbij krijgen de spelers punten voor meerderheden in hun aandelenportefeuille, van een eerste plek, tot een vijfde plaats bij vijf spelers, waarbij de vijfde plaats voor de duidelijkheid altijd met nul punten beloond wordt! Het aantal te vergeven punten is gerelateerd aan de marktwaarde van de maatschappij, die dus afhankelijk is van de omvang van het lijnennet.
x
Bij elke waardering worden volgens een vaststaande tabel ook speciale Air Abacus-aandelen gewaardeerd. Deze aandelen zijn extra veel punten waard. Om hier aan te komen, moet een speler er in een beurt voor kiezen om als actie een of drie aandelen af te gooien -die dus uit het spel gaan- en er een of twee aandelen Air Abacus voor te pakken. Wanneer een speler hier de hoofdaandeelhouder van is en blijft, kan hem dat in de drie waarderingen van het spel in totaal achtentwintig punten opleveren!
x
x
x
x
Er was al eens een Airlines, uit 1990. Dat speelde op een kaart van de Verenigde Staten, en had trajectkaarten voor specifieke maatschappijen waar de routes mee betaald moesten worden. Geld was er niet, en de scores bij een waardering werden bijgehouden op een scoreblokje. Met een sabotagesteen konden routes voor andere maatschappijen worden geblokkeerd. De waarderingskaarten werden hupsakee alledrie door de stapel geschud waardoor het tot vroege en soms snel opvolgende waarderingen kon komen. Maar het was een leuk spel en is vaak gespeeld, om ondergesneeuwd te raken onder de talloze nieuwe spellen die daarna verschenen.
x
Airlines Europe heeft alles wat Amerikanen een eurogame zijn gaan noemen. Het spel is niet zozeer simpeler als wel toegankelijker geworden en heeft een soepeler spelverloop gekregen. De waarderingskaarten worden op een bepaalde evenwichtiger manier door de stapel geschud zodat de spelers eerst iets kunnen opbouwen voordat er een waardering komt. De onhandige trajectkaarten zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor het simpele kiezen waar je iets wilt kopen. Het spelbord ziet er state of the art uit, en verder valt op de verdere uitvoering ook al niets aan te merken -al valt de houterig getekende cover wel uit de toon.
De spelregels zijn meer dan compleet en weten in acht pagina’s, voorzien van tal van voorbeelden, alle mogelijke vragen op voorhand weg te nemen en geven bovendien nog handige tactische tips. Ook de regelaanpassing voor twee spelers werkt wonderwel heel goed.
x
Toch nog een minpuntje: de kleuren rood en oranje zijn gemakkelijk te verwarren, en het zou dan ook beter zijn geweest bij minder dan vijf spelers een van deze kleuren niet mee te laten doen in plaats van zoals nu geel.
In het begin is de aandelenhand bepalend voor het kopen van licenties; gaandeweg wordt ook belangrijk wat andere spelers doen en welke maatschappijen zij in waarde laten stijgen. Het is altijd raadzaam om ervoor te zorgen voldoende aandelen te hebben om bij een waardering te kunnen scoren. Ook is het beter om in een keer een flink aantal aandelen op tafel te leggen dan dit in meerdere keren te doen -het kost acties, en het geeft bovendien de andere spelers vroegtijdig inzicht in het eigen aandelenpakket.
Aandelen van maatschappijen waar toch geen significante punten in zijn te behalen, kunnen worden ingeruild voor Air Abacus. Deze aandelen gaan uit het spel en bovendien gebeurt dit blind, zodat eventuele gelijke standen van die aandelen tussen andere spelers blijven bestaan en ze daardoor bij een waardering minder punten scoren.
Vermeldenswaard is tenslotte dat alle componenten -dus ook de leuke kleine vliegtuigjes!- in een perfect passende tray hun plek vinden. Wat wenst een mens eigenlijk nog meer als ie een uitdagend spel met de hele familie wil spelen?
Met deze nieuwe en frisse Airlines Europe vliegt Air Abacus misschien wel een SdJ-nominatie tegemoet!
© 2011 Richard van Vugt

Airlines Europe, AbacusSpiele, 2011 - 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar, 75 minuten


x
x
x