xxxx xxxx


prototype
Planet Mars - die erste Siedlung
Auteur: Heinz-Georg Thiemann
Jaar: 2006

x
Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet! Dit is maar al te waar voor Azië, waar de vogelgriep zijn slachtoffers eist. En ook Duitsland kent een slachtoffer van dit gezegde, al is het een stuk onschuldiger van aard. Heinz-Georg Thiemann, de man achter internetspellenwinkel 'AllGames4you' is klaarblijkelijk door de omgeving van zijn spellen zodanig door het spellenvirus gegrepen dat hij zelf een spel heeft ontworpen. Dit heeft meegedongen bij de spellenauteurswedstrijd die de Duitse spellenclub Hippodice elk jaar organiseert. Het spel viel zodanig in de smaak, dat er een speciale categorie voor in het leven werd geroepen: Het Beste Avondvullende Spel. Nu, daar hebben wij wel oren naar! Hoe speelt het?*
x

Inleiding
De spelers zijn met hun schepen geland en betreden een ongerepte wereld die ze aan zich willen onderwerpen. Ze planten en oogsten en zoeken grondstoffen. Het overschot wordt naar het verre moederland verscheept. Maar in plaats van os en ploeg staan de nieuwe kolonisten robotten en superrobotten ter beschikking, want we schrijven het jaar 2185 en het Terra Incognita bevindt zich op Mars. Laat echter geen Westernsentimenten opwellen, want deze knalharde economische simulatie kan slechts de slimste winnen!

x
Spelbeschrijving:
Landwinning. Het veranderen van schrale grond in bloeiende landschappen. Aan de ene kant moet een klein stuk Mars worden gekoloniseerd, terwijl aan de andere kant het eigen banksaldo overvloedige vruchten dient te dragen. Eerst hebben de spelers met beperkte grondstoffen en weinig opslagcapaciteit voor het geproduceerde goed te maken. De goederen die nodig zijn moeten ofwel zelf worden geproduceerd, ofwel duur in de Marswinkel worden gekocht. Als de winkel niet kan leveren, dan kan het materiaal ook op aarde worden besteld, maar dit kost natuurlijk astronomisch veel geld. Het land wordt slechts mondjesmaat in bezit genomen. Daarbij moet met de bodemgesteldheid rekening worden gehouden, want niet elk van de vier mogelijke goederen kan op iedere kavel worden geproduceerd. Aaneensluitende grondstukken vergemakkelijken het werk en geven derhalve extra opbrengst. Het aantal beschikbare plekken is echter zo klein, dat de spelers elkaar al snel dwarszitten. Om land te ontsluiten, staan robots ter beschikking. Zoals alles in de Marswinkel worden deze volgens de wetten van vraag en aanbod geprijsd. Daar komt nog bij dat ze software nodig hebben willen ze niet alleen voeding produceren. En om te functioneren hebben de robots energie nodig. Kan dit niet zelf worden geproduceerd, dan is een gang naar de Monopoliewinkel geen pretje. Het is maar goed dat overtollige producten ook verkocht kunnen worden. Dan doet het deugd als de concurrent dit nodig heeft en het Pakhuis goed betaalt. Maar een overschot is zeldzaam, omdat de ontwikkeling van de eigen uitrusting ook grondstoffen verslindt. De waren in het eigen magazijn bederven niet meer, als er voldoende capaciteit tegenover staat. Met hulp van afgewerkte edelstenen kunnen ook luxegoederen worden geruild, die ofwel waardevol zijn ofwel extra actiemogelijkheden geven. Al met al is 'Planet Mars - die erste Siedlung' een complexe simulatie waar de goederenstromen sterk in elkaar grijpen. Aan de andere kant is het niet ingewikkeld, maar vereist elke ronde anticiperende beslissingen en overzicht.


Planet Mars - die erste Siedlung, Heinz-Georg Thiemann, 2006 - 2 tot 5 spelers vanaf 12 jaar, 120 minuten

*© Duitse tekst: Oliver Kühlwein - Hippodice Spieleclub - www.hippodice.de

x
x
x