xxxxxx

Gamepack, wie zijn dat?

x
Gamepack is een losvaste spellenclub van mensen die één ding heel belangrijk vinden naast de vele andere dingen in hun rijke leven: het spelen van spelletjes. Niet zomaar een potje Rummiekuppen, maar de wat strategischer soort bordspelen zoals ze de laatste jaren op de markt verschijnen; de diehard heeft het dan al gauw over 'Siedler', in plaats van 'Kolonisten'. Duitsland loopt in het op de markt brengen van bordspelen voorop; je zult dus ook veel Duitse titels in de lijsten aantreffen.

Minstens een keer per maand komen een aantal mensen bij elkaar. Gamepack manifesteert zich van het upperclassy Baarn tot het nuchtere Hoofddorp, met het idyllische Apeldoorn als buitenplaats en het rumoerige Amsterdam als centrum, terwijl alweer enige tijd geleden in het Groningse Zuidhorn een missiepost is opgericht. Esther en Ruben doen daar fantastisch pionierswerk voor Gamepack! Ook het Zuidhollandse Barendrecht begint zich danig te roeren.

Gamepack is geen club van contributerende leden. Als je lid wilt worden, ben je al lid. Vind je het niet leuk meer om bij Gamepack te horen, dan ben je het ook niet meer. Dit drie keer uitspreken bij volle maan is niet beslist noodzakelijk. Als je wilt meespelen helpt het wel om dit kenbaar te maken, bijvoorbeeld via een e-mail (kijk ook onder contact). Je wordt dan binnenkort een keer voor een spel uitgenodigd.
Gamepack vindt het spelen van spelletjes belangrijk. Maar ook de sociale kanten mogen niet worden onderbelicht. Daarom helpt het wel als je sociaal vaardig bent, en, niet onbelangrijk, winnen leuk vindt en verliezen niet erg. Over mensen (zoals Joost K. te N.) die uit nijd spelborden omgooien wordt een banvloek uitgesproken; zij worden niet meer uitgenodigd! Moge de rotkreupel hun vee treffen!
Meestal wordt er op zaterdagen gespeeld, vanaf een uur of twaalf, tot een uur of twaalf, bij een van de spelers thuis. Om de beurt is iemand gastheer. Deze zorgt voor de lunch, drank en hapjes, en de warme maaltijd 's avonds. Uit dank kijken de andere spelers hem die dag liefdevol aan. Verder wordt hij in het spel normaal behandeld; dat wil zeggen: zonder scrupules aangepakt.
Al doende leert men, en we leren nog steeds bij. Duitse spelletjes spelen betekent ook Duitse spelregels lezen. Kennis van de Duitse taal is niet per se onontbeerlijk, omdat het Vlaams Spellenarchief een site heeft met allemaal vertalingen van spelen. Maar niet van alle spellen zijn de regels (snel) beschikbaar. Wie in het begin bij Siedler met meer dan 7 kaartjes de rover trof, moest bij ons de helft afgerond naar boven afleggen, totdat we doorkregen dat de Duitsers twee verschillende termen hanteren voor iets wat wij moeilijker omschrijven: 'abrunden' en 'aufrunden'. Er moest dus worden afgerond naar beneden! Kijk ook hier wat we al zelf vertaald hebben.
x
x