xxxx

Das Zepter von Zavandor
pagina 2

x
Bij het begin van het spel worden evenveel kaarten van de voorwerpenstapel opengelegd als er spelers meedoen; de stapel is volgens lettervolgorde geschud waardoor er eerst goedkope, en later duurdere voorwerpen beschikbaar komen. Aan het begin van een ronde is de speler met de hoogste score het eerst aan de beurt, alle spelers daarna volgens hun score die rond het bord met de Kennisboeken loopt. Elke speler krijgt toverstof voor alle opalen die hij in zijn bezit heeft, en kaarten van die kleur van de desbetreffende stapel voor elke andere edelsteen.
x
Samengebalde Energie is er voor diegene die anders 4 dezelfde kaarten getrokken zou hebben en dat kan handig zijn want een speler mag aan het eind van een ronde een maximaal aantal kaarten in de hand en toverstof op tafel houden, tot de kaartenlimiet die hij op zijn karakterkaart heeft bereikt. De energiekaarten uit een stapel tonen lichte deviaties in waardes, het kan mee- en het kan tegenvallen. De Samengebalde Energie is weliswaar handig maar heeft een vaste, gemiddelde waarde.
x
Vervolgens mag elke speler in zijn beurt nieuwe, en duurdere edelstenen kopen. Elke duurdere edelsteen vergt een investering die zich op termijn weer terugbetaalt in de vorm van energiekaarten waarmee voorwerpen kunnen worden gekocht. Maar de duurdere edelstenen zijn pas beschikbaar als er tegen betaling van toverstudiegeld een Kennisboek wordt doorgeploegd, of als deze als voorwerpkaart in een veiling beschikbaar komt.
x

Elke speler kan in zijn beurt een voorwerp of een wachter ter veiling aanbieden. Dat kan een voorwerp zijn dat hij graag zelf wil hebben, of een voorwerp dat misschien interessant is voor en andere speler. Op elke kaart staat het startbod dat de speler minstens moet bieden. Het bod kan betaald worden met de beschikbare energiekaarten, maar het is ook toegestaan om de middelen bij elkaar te sprokkelen door edelstenen voor de helft van hun aanschafprijs te verkopen.

Het is weleens schipperen om net datgene uit te geven wat nodig is om een beurt vooruit te komen, waardoor er de volgende beurt een grotere slag gemaakt kan worden waarmee bij een veiling een voorwerp verworven kan worden. Gevolgde tactiek: eerst een gewild voorwerp of misschien wel twee ter veiling aanbieden om dan, als alle spelers hun geld hebben verbruikt, een volgend voorwerp te veilen dat door stakende stemmen voor het startbod genomen kan worden. Een bijzondere regel maakt dat er flink uitgekeken moet worden bij een veiling, want als het bod niet betaald kan worden, wordt de betreffende speler door de Flits van de Negen Wachters getroffen en is helemaal uit het spel!x
x Aan het eind van de ronde wordt de handkaartenlimiet gecontroleerd en eventueel aangepast, en worden er punten gegeven. Elke edelsteen levert een aantal punten op dat oploopt naarmate de edelsteen waardevoller is; elk voorwerp levert een vast aantal punten op dat op de kaart staat vermeld, en elke wachter levert 5 punten op. Spelers kunnen ook in punten teruglopen, als ze edelstenen hebben moeten verkopen of door de actie van een voorwerp moeten wegleggen. Het spel is uit wanneer vijf van de negen wachters in het bezit van de spelers zijn; de speler met de meeste punten heeft dan het spel gewonnen. Extra bonussen worden gegeven voor de wachters, als aan de conditie die op de afzonderlijke wachterkaarten staat is voldaan.

x