xxxx

Um Ru(h)m und Ehre
pagina 2

x
Bij de uitvoering van het spel valt vooral de plastic houder voor alle 181(!) fiches op. Deze houder werkt prima: alle fiches blijven keurig op hun plaats, ook als het spel rechtop in de kast wordt gezet. Aan de illustraties voor de fiches zelf is ook de nodige aandacht besteed, neem bijvoorbeeld de fiches voor de slaapplaatsen; het is duidelijk welke de beste zijn! Daar staat tegenover dat de vlaggen waar de punten onder geplaatst moeten worden niet voldoen. Deze kartonnetjes komen nogal knullig over. En als we toch bezig zijn: iedere speler zijn eigen dobbelsteen zou erg handig zijn bij de vele dobbelgevechten die het spel telt, want Alea stopt er slechts eentje in de doos.
x
x

Er bestaat geen twijfel: ‘Um Ru(h)m und Ehre’ is een familiespel. Een familiespel van Alea, in de ‘big-box’ serie nog wel, en dat idee is wel even wennen. Als familiespel speelt ‘Ru(h)m und Ehre’ wel leuk. Maar verder ontbreken de echt tactische en strategische overwegingen om het interessant te houden. Vooral met vier of vijf spelers wordt het na een rondje of twee wel een beetje saai, niet te plannen, en wel erg veel van hetzelfde. Ook met twee of drie spelers zijn vijf ronden nog aan de lange kant. De ‘serieuze veelspeler’ moet zich afvragen welke richting het uit gaat met deze serie van Alea. Na het spelen van dit spel blijft er voor hem maar één richting over: terug naar dat andere piratennest, op Puerto Rico!
© 2006 Edwin van de Sluis

Um Ru(h)m und Ehre, Stefan Feld, Alea/Ravensburger, 2006 - 2 tot 5 spelers vanaf 9 jaar

Richard: te ingewikkeld als familiespel, en een affront voor de veelspeler waar deze Aleaserie ('Spiele mit besonders hohem strategischen Anspruch') voor bedoeld is
x
x
x