xxxx

Puerto Rico

pagina 2

x
Maar zoals in elke economie moeten er keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Het geld is sneller op dan gewenst, en er is een schreeuwende vraag naar kolonisten. Plantages die indigo verbouwen, hebben een indigoververij in de stad nodig, dus of de bouwmeester misschien even…? En het handelshuis, op de hoogte van de schaarste, biedt mee op de markt voor goederen die niet worden verscheept. De schepen leveren per verscheept goed een overwinningspunt in de vorm van een fiche dat blind wordt bewaard. Maar niet ieder schip heeft evenveel ruimte, en er mag maar een productsoort op een schip.

Dan wordt het belangrijk om als eerste de kapitein als rol te kiezen, omdat deze speler als eerste mag leveren, en wel als volgt: de kapitein zet alles van een productsoort in het ruim van een schip; de kapitein (en elke speler na hem) kiest zelf welk product hij eerst wil verschepen. En er is een leveringsplicht, alles moet weg! De speler die achter in de rij zit, kan wel eens met goederen blijven zitten die hij niet meer op een van de schepen kwijt kan omdat de schepen vol zijn, of omdat er goederen zijn ingeladen van een andere soort dan hij ter verscheping aanbiedt. Het wordt nog erger omdat het surplus aan goederen na de kapiteinsronde, op 1 goed na, moet worden weggegooid!

De speler die de opzichter als rol overweegt, zal dus tevens afwegen wat er gebeurt als na hem de kapitein wordt gekozen; hij zit dan immers als laatste in de rij. Vaak ziet een speler zijn kans waar als hij in een ronde een voor hem geschikte rol kan kiezen; meteen de volgende beurt gouverneur wordt en als eerste een volgende aansluitend passende rol kan nemen en uitvoeren.
x
Behalve de productiegebouwen in de stad, zijn er ook andere die bepaalde voorrechten bieden. Zo mag de eigenaar van het kleine pakhuis, indien dit wordt bezet door een kolonist (en dit is bij alle gebouwen een voorwaarde voor het kunnen claimen van het privilege), alle goederen van een productsoort opslaan; hij is dus niet beperkt tot het behouden van slechts 1 product na de kapiteinsfase. Of de speler spaart dubloenen om uiteindelijk een werf te kunnen bouwen; dit geeft hem een eigen schip waar alleen hij zijn goederen op mag verschepen.
De kosten van de gebouwen staan op de kaartjes vermeld; rechtsboven op het gebouwenkaartje staat hoeveel overwinningspunten dit gebouw aan het eind van het spel oplevert. De gebouwen zijn gerangschikt op een grote kaart waar ook de bank domicilie houdt. Op deze kaart valt ook te zien hoeveel korting er maximaal kan worden geclaimd als de speler in het bezit is van een of meer steengroeves: in de eerste rij bijvoorbeeld staat bovenaan een steengroeve afgebeeld; ook al heeft een speler twee of drie door kolonisten bezette steengroeves, hij kan toch maar een korting van 1 dubloen voor een gebouw uit deze rij krijgen.
x
x
x