xxxx

Meuterer
pagina 2

x
Het spel kan beginnen, zal 8 ronden duren (bij 3 spelers 9 ronden) en kent elke ronde dezelfde fases:
1. De huidige kapitein legt één van de twee kapiteinskaarten zo neer, dat hij 0, 1, 2 of 3 punten zichtbaar open heeft liggen: dit zijn de punten die zijn hulpje, de Maat, krijgt als de kapitein erin slaagt kapitein te blijven en dus niet wordt verslagen door de Meuterer.
2. Iedere speler biedt handelswaren aan, door één kaartje per keer dat hij aan de beurt is open voor zich neer te leggen. Een speler heeft de keus tussen een handelswaarkaart spelen of passen. Eenmaal gepast, mag een speler geen handelswaren meer aanbieden. Als een speler past, mag hij meteen een actiekaart uit de speelcirkel uitzoeken: de kaart die hij kiest, is de rol die hij deze ronde speelt. De keuze blijft voorlopig geheim voor de andere spelers!
Als de kapitein past, mag hij geen actiekaart uitzoeken. Immers, hij heeft al een rol deze ronde. Wel moet de kapitein de Fahrzielkarte in het spel brengen. Als hij bijvoorbeeld nog drie handelswaarkaarten in zijn handen over heeft, legt hij de Fahrzielkarte drie eilanden (= drie kaarten) van de Schiffskarte, die op het scheepseiland ligt, vandaan. Altijd met de klok mee tellen!
Als alle spelers gepast hebben, eindigt deze fase.

3. Alle spelers leggen tegelijk hun gekozen actiekaart open. Als nu blijkt dat een speler de Meuterer heeft gekozen, wordt de Fahrzielkarte van de Meuterer in het spel gebracht op dezelfde manier als dat gebeurd is met die van de kapitein. Alleen wordt nu uitgegaan van het aantal handelswaarkaarten dat de Meuterer nog in zijn handen over heeft.
4. De muiterij, indien aanwezig, wordt uitgevoerd. Om de beurt leggen de spelers die bij de muiterij betrokken zijn Konfliktkarten (een speciaal soort handelswaarkaarten, met een sabel erop) open op tafel.

De kapitein doet dit als eerste, daarna volgen de overige spelers met de klok mee. Een speler mag alleen Konfliktkarten open neerleggen, als hij de Meuterer, de Maat of de Schiffsjunge als actiekaart heeft gekozen. De partij met de meeste Kofliktkarten wint, waarbij niet vergeten moet worden dat de actiekaart Maat sowieso één conflictpunt heeft. Eindigen de kapitein en de Meuterer gelijk, dan wint de Meuterer.
x
x
x