xxxx

Keythedral

pagina 2

x
Het spelverloop (algemeen).
Vanaf dit moment ziet elke spelronde (tussen de 6 en 10 per spel) er als volgt uit:
1. Bepalen van de huisjesvolgorde, en daaraan gekoppeld het plaatsen van arbeiders op de 8-hoekige tegels
2. Inkomsten nemen, bepaald door de arbeiders op de tegels
3. Inkomsten uitgeven aan diverse mogelijke acties, tot elke speler (noodgedwongen) past
4. Arbeiders weghalen van de tegels
5. Startspelerschijf. doorgeven aan linkerbuurman, en vervolgens nieuwe startspeler bepalen

x

Ad 1: bepalen van de huisjesvolgorde. Allereerst mag de startspeler aangeven uit welk huisjesnummer een arbeider geplaatst wordt. Hij geeft dat aan met een houten cilinder (nr.1). Vervolgens plaatsen de spelers arbeiders op de tegels vanuit het door de startspeler genoemde huisjesnummer. Daarna noemt de volgende speler een huisjesnummer, geeft dat aan met een houten cilinder (nr.2), en plaatsen de spelers om beurten een arbeider op een tegel die aan het genoemde huisjesnummer ligt. Dit gaat zo door tot alle 5 huisjesnummers zijn genoemd.

Het zal duidelijk zijn: bij deze fase van het spel kan men elkaar flink dwars zitten, omdat er maar één arbeider op een tegel mag staan. En het wordt nog lastiger voor de spelers als huizen zijn opgewaardeerd, waardoor er twee arbeiders uit zo’n huis op twee verschillende tegels mogen worden geplaatst.

Ad 2: inkomsten nemen. In deze fase nemen alle spelers de houten blokjes die overeenkomen met de arbeiders die op de tegels zijn geplaatst in fase 1.
Voorbeeld: als een speler een arbeider heeft staan op een wijnveld, een akker, een meer en twee bossen neemt hij een rood, een groen, een blauw en twee bruine blokjes. Die plaats hij achter zijn schermpje.

Ad 3: acties uitvoeren. Tijdens deze fase gaan de spelers om beurten een actie uitvoeren met de in deze ronde (of in vorige ronden) verdiende blokje. De acties zijn: een huis opwaarderen (met als gevolg dat er twee arbeiders in fase 1 mogen worden geplaatst), een hek plaatsen (houdt arbeiders van medespelers tegen), een hek weghalen, 2 blokjes tegen 1 ruilen met de bank, dure blokjes (ijzer, glas-in-lood, goud) kopen of een wetkaart kopen.

x
Maar het allerbelangrijkste: er kan ook een kathedraalfiche gekocht worden. Die fiches worden per niveau steeds meer punten waard, maar zijn dan ook steeds duurder (lees: kosten steeds meer blokjes).Een aardig element tijdens deze fase is, dat er slechts één actie per keer kan worden uitgevoerd. Een speler kan bijvoorbeeld eerst ruilen met de bank, dan zijn de andere spelers aan de beurt, en daarna mag hij pas iets kopen met het blokje dat hij bij de bank heeft geruild.

Ad 4. Als alle spelers gepast hebben in fase 3, wordt het speelbord weer leeggeruimd: alle spelers nemen hun arbeiders van de tegels en leggen die weer voor zich om te gebruiken in fase 2 van de volgende ronde.
x
x
x