xxxx

Hellas
pagina 3

x
Dit vicieuze-cirkel-effect wordt naar mijn mening onder andere veroorzaakt doordat de Godenkaarten veel te sterk zijn. Het verloop van het spel is gebonden aan regels, maar met behulp van de Godenkaarten zijn vrijwel alle basisregels te overtreden. Dit maakt het heel lastig om te anticiperen hoe je tegenstander gaat reageren op jouw zet; mits in het bezit van de juiste Godenkaarten is namelijk praktisch alles mogelijk! Wanneer je eenmaal verzwakt bent geraakt, ben je al snel genoodzaakt om in een Versterkingsbeurt Grieken en schepen op het bord te plaatsen in plaats van Godenkaarten te trekken (je mag immers maar drie Versterkingsacties per keer uitvoeren), en zonder Godenkaarten is je kans op progressie opeens wel heel erg klein.
Ook is de persoon die de tempelmeerderheid bezit sterk in het voordeel; deze speler mag per Versterkingsbeurt vier in plaats van drie handelingen uitvoeren. Dat geeft de speler meer gelegenheid om zowel de manschappen als de Godenkaarten op peil te houden. De persoon die in het begin van het spel al een tempelmeerderheid behaalt krijgt dus al direct een flinke voorsprong, zodat de verhoudingen snel scheef trekken.
x
Een ander heikel puntje van Hellas is dat je alleen maar steden mag aanvallen die zich op aangrenzende landschapstegels bevinden; de aanvallende Grieken mogen dus alleen steden belegeren als ze hiervoor maar één tegel hoeven over te steken.
x
Het is daarom mogelijk dat een van de spelers zijn steden op zo’n manier geeft geclusterd dat de tegenstander slechts één of twee van de steden zou kunnen aanvallen, terwijl de rest beschermd en wel in het achterland ligt, ver buiten het bereik van de tegenstander.
Deze speler kan dan zijn gehele imperium beschermen door slechts de 'sleutelsteden' goed te versterken, en heeft verder de handen vrij om door middel van Aanvallen of Zeevaart snel door te stomen naar de tien steden. Zo wordt de overwinning wel heel erg eenvoudig; het is juist de uitdaging om met de slechts 15 Grieken die iedere speler krijgt, toch een tiental steden goed te verdedigen!

Het is gebleken dat je als strategisch planner bij Hellas in het voordeel bent; of dit spel ook een geografisch-planologisch onbenul kan bekoren hangt geheel af van hoe goed deze persoon tegen zijn verlies kan! Hoewel ik tot de laatste categorie behoor, vind ik Hellas toch een 7 waard; dat de verhoudingen tussen beide spelers zo snel scheef kunnen trekken is een groot nadeel, maar verder is het een rijk en veelzijdig spel, dat goed in elkaar steekt. Het speelbord oogt aantrekkelijk, en de extra mogelijkheden die de Godenkaarten bieden zijn creatief bedacht en erg veelzijdig. De spelregels zijn bondig, helder en eenduidig, ik ben nog geen situaties tegengekomen waarin het onduidelijk was hoe de regels nou precies geïnterpreteerd moesten worden. Tot slot speelt Hellas lekker vlot weg, in 45 minuten heb je het spel zeker afgerond, zodat het altijd even tussendoor kan. © 2002 Barbara Lussenburg

x

x
x