xxxx
Hellas
pagina 2
x
Met de optie Aanvallen kun je met de Grieken uit één of meerdere van jouw steden een stad van de tegenpartij aanvallen die zich op een aangrenzende landschapstegel bevindt. Als het je lukt om uit de omringende steden minstens evenveel Grieken naar de belegerde stad te verplaatsen als er Grieken van de tegenstander staan, en als de tegenstander geen Godenkaart heeft die roet in het eten gooit, is je aanval geslaagd. De tegenstander moet dan alle Grieken en schepen die zich in die stad bevonden terugnemen naar zijn voorraad, en jouw Grieken blijven in je nieuw verworven stad staan.
Een andere manier om aan nieuwe steden te komen is Zeevaart. Als je hiervoor kiest, mag je een nieuwe landschapstegel van de blinde stapel pakken, en proberen deze aan het speelveld aan te leggen. Hiervoor zijn verschillende criteria: allereerst moet de tegel zo aangelegd worden dat land aan land grenst, en water aan water. Ten tweede moet de tegel grenzen aan tenminste twee al aanwezige tegels; hij mag dus niet aan een uiteinde van het speelveld gelegd worden. Tot slot moet de zeevarende speler op de tegels waaraan de nieuw gelegde tegel grenst meer schepen hebben liggen dan de tegenstander ("scheepsmeerderheid"). Lukt het de speler, al dan niet met behulp van Godenkaarten, om de tegel aan te legen, dan is de zeevaart gelukt. De speler mag een Griek uit zijn voorraad in de stad op de nieuwe tegel plaatsen, en neemt een van zijn schepen terug op de voorraad bij wijze van 'betaling'.Dit herhaalt zich net zo lang tot een van beide spelers tien steden in zijn bezit heeft.
Op zich is Hellas een erg leuk spel, vooral voor de echte strateeg. Het spel heeft echter een groot nadeel: de afstand tussen beide spelers wordt al snel heel erg groot. Het is gebleken dat wanneer je eenmaal een achterstand hebt opgelopen, al is deze klein, dit bijna niet meer in te halen valt. De speler met de achterstand komt in een soort vicieuze cirkel terecht, waarbij de Griekjes die hij iedere beurt wanhopig m.b.v. een Versterking op het bord plaatst in de volgende beurt direct door de tegenstander worden afgemaakt. Besluit hij een keer een beurt niet te versterken, maar een Aanval of een Zeevaart te wagen, zal deze door gebrek aan manschappen en schepen ongetwijfeld mislukken. De tegenstander heeft dan geen enkele moeite om in zijn beurt weer een zwaar verzwakte stad in te nemen. Uiteindelijk kan de onfortuinlijke speler slechts lijdzaam toezien hoe hij langzaam tot op het bot wordt uitgekleed.
x
x
x