xxxx

Die Macher
pagina 2

x
Nu volgt de verkiezing in de deelstaat, en de afrekening van de stemmen en mandaten. Dit is zeker in een eerste spel een verwarrend proces dat als volgt in zijn werk gaat: bij een verkiezing worden de inspanningen van de verkiezingsbijeenkomsten vermenigvuldigd met de overeenstemming van het partijprogramma en de stand van de trendmarker. Heeft een partij bijvoorbeeld Gentechnik JA, Kernenergie NEIN en Euro SOFORT en komt dit alledrie overeen met de publieke opinie, dan levert het deze partij een basisscore 3 op.
Voor elke mening die afwijkt van de publieke opinie wordt er een afgetrokken. Meningen die openliggen en niet voorkomen in de publieke opinie, worden buiten beschouwing gelaten. De trendmarker kan maximaal op positie +3 staan, en minimaal op –3. Dit wordt opgeteld bij de basisscore. Vervolgens wordt deze score vermenigvuldigd met het aantal verkiezingsbijeenkomsten dat in deze deelstaat is gehouden. Dit levert het aantal stemmen op dat in deze verkiezing op deze partij heeft gestemd. Volgens een staffelkaartje van de deelstaat wordt uiteindelijk gekeken hoeveel mandaten dit op heeft geleverd. En deze mandaten zijn uiteindelijk rechtstreekse overwinningspunten.

Voor de winnaar van de verkiezingen in een deelstaat wordt gekeken naar het aantal stemmen dat een partij daar wist te trekken; degene met de meeste stemmen is winnaar. Deze kan zijn eerder gedane media-inspanningen in deze staat omzetten in extra overwinningspunten door zijn mediasteen op het eindscorebord te plaatsen. Waren er in een deelstaat coalities gevormd en hebben deze samen meer stemmen weten te behalen dan een andere partij, dan mogen zij elk een mediasteen plaatsen. De speler die een verkiezing heeft gewonnen, maar de media is vergeten en geen mediasteen in deze deelstaat heeft staan, kan van deze niet onbelangrijke bonus dus helaas niet profiteren!
Als extraatje mag de winnaar van de verkiezingen nog een openliggende opiniekaart uit de deelstaat nemen en deze op het bord van het Bundesplan leggen, het overkoepelende orgaan waar aan het eind van het spel ook nog eens bonuspunten zijn te halen voor elke kaart van een partij die overeenkomt met een kaart op het Bundesplan. Maar ook gedurende het spel wordt telkens aan het eind van een ronde gekeken welke partij hoeveel overeenkomst heeft met het Bundesplan; deze partij gaat een variabel op het bord aangegeven punten vooruit op de partijbasis-scorelijst, en dit zijn weer rechtstreekse overwinningspunten! Aan het eind van het spel leveren de som van de mandaten, de mediastenen, de partijbasis, en de overeenstemming met het Bundesplan een totaalscore op die bepaalt wie de overwinnaar is.

De schaduwkabinetkaarten zijn ook een leuk element in het spel. Hiermee kan een speler al naargelang zijn investering extra invloed kopen, een mediasteen van een andere partij vervangen door een van zichzelf, een trendmarker omhoog (van de eigen partij) danwel omlaag (van een andere partij) zetten, of de verdubbelaar inzetten of weghalen. De verdubbelaar is een marker die wordt ingezet bij een van de openliggende opiniekaarten in een deelstaat en ervoor zorgt, dat dit thema tot hoofdzaak van de verkiezingen wordt; de overeenkomst van deze mening met het partijprogramma wordt verdubbeld, een tegengestelde mening wordt extra afgekeurd en telt als een dubbele negatieve score voor de berekening van de stemmen.

Op een aantal schaduwkabinetkaarten staan telefoontjes afgebeeld. Hiermee worden coalities mogelijk gemaakt, indien tenminste ook een andere willige partij een kaart met telefoon in dezelfde deelstaat heeft uitgespeeld. Deze partijen gaan nu mogelijk samen de verkiezingen in, vooropgesteld dat zij tenminste op twee vlakken dezelfde mening hebben. Ook is het mogelijk dat een partij in een coalitie wordt gedwongen als minstens drie meningen tussen deze partijen overeenkomen. Op deze manier kan een partij zeer tegen haar zin de coalitiepartner worden van een partij die zich verder niet inzet om de verkiezingen te winnen, en de klus zo alsnog gedwongen alleen moet klaren, terwijl de revenuen wel gedeeld worden!
x
x
x