xxxx

Australia
pagina 2

x
Op deze manier worden de gebieden verkend; heeft een speler geluk en draait hij een ‘4’, en heeft hij bovendien een kaart waarmee hij 4 rangers in het nog lege gebied kan plaatsen, dan vindt direct een waardering plaats. Elke speler krijgt net zoveel punten als hij rangers in het gebied heeft staan. De speler die de waardering activeert, krijgt bovendien 3 extra punten. In dit geval zou de speler dus direct 7 punten incasseren. Maar meestal is er meer voor nodig, en vindt er een race tussen de spelers plaats die natuurlijk ook afhankelijk is van de kleur op de bijgetrokken kaarten; een speler moet er wel zien te komen. Rond het continent ligt nog een aantal zeegebieden die ook te waarderen zijn. Omdat deze aan minder regio’s grenzen, tellen de zeeveldjes bij een waardering voor 2 punten per geplaatste ranger.
x
Industrie is één ding; natuur een ander. In dit spel gaan ze hand in hand want naast de blinde industriefiches zijn er aan het begin van het spel in alle gebieden ook nog natuurfiches gelegd die geen cijfer hebben maar wel een waardering kunnen veroorzaken. Dat gebeurt wanneer alle veldjes van een regio door rangers, hoe veel of hoe weinig ook, zijn bezet; de waardering volgt dezelfde lijn als die van het industrieproject: een punt voor elke ranger, en 3 extra punten voor de speler die de waardering activeert.
x
Op een gegeven moment zijn alle beschikbare rangers geplaatst; ze staan in gebieden die nog gewaardeerd moeten worden, of ze hebben hun nut al gehad in reeds gewaardeerde regio’s. Het is raadzaam, deze ‘onnutte’ rangers uit de gebieden te halen met de derde tot ons beschikbare actie. Met deze actie mogen we maximaal 4 rangers uit een regio halen, maar zoals gebruikelijk moet ons vliegtuig er wel staan. Deze rangers mogen van verschillende velden uit die regio komen. Vooral tegen het einde van het spel kunnen spelers met kleurkaarten komen te zitten waar ze niets meer aan hebben; de betreffende regio’s zijn allemaal al gewaardeerd. Van hun gespaarde goud kunnen ze er 3 inzetten om de kleur van de kaart te veranderen; de afgebeelde goudstukken en rangers blijven onveranderd. Zodoende kunnen de schaarse ongewaardeerde gebieden nog worden gewaardeerd.
x
Een belangrijk ander gebruik van het goud is het verplaatsen van een ranger; voor 4 goud mag een ranger die al ergens op het bord staat, naar een ander veld worden verplaatst. Dit zal niet zelden leiden tot het plaatsen van de ontbrekende ranger om zo een waardering te activeren! Waarderingen vinden overigens niet geheel automatisch plaats; als een speler over het hoofd ziet dat een regio gewaardeerd kan worden, kan een volgende speler dit in zijn beurt alsnog doen en er de bonuspunten voor krijgen!
x
Het spel loopt af wanneer alle kaartenstapels zijn gebruikt en een speler zijn laatste kaartje heeft uitgespeeld; dan wordt de ronde nog uitgespeeld zodat elke speler even vaak aan de beurt is geweest. Elke speler krijgt nog punten voor het goud dat hij heeft gespaard, waarna de speler met de meeste punten heeft gewonnen.
x
x
x