Synopsis spelregels Die Macher
pagina 3

8. Stemmen werven op verkiezingsbijeenkomsten (16)
Vooruitlopend op de verkiezingen kan je op de bijeenkomsten - middels machtigingen - stemmen werven. En dankzij de bijeenkomsten weet je de bevolking te overtuigen van je ideologie.

Te beginnen met het laatste kiesdistrict, bepaal je in hoeverre je in dit stadium van de campagne stemmen wenst te werven. Een van de volgende formules wordt hiervoor toegepast:
- stemmen = aantal bijeenkomsten x (trend + overeenkomsten);
- stemmen = aantal bijeenkomsten / 2.
Je stemmenindicator wordt conform de uitslag (afgerond naar beneden) bijgewerkt.
De bijeenkomsten worden opgeheven (de blokjes worden verwijderd).
Alleen in districten waar minstens 5 bijeenkomsten georganiseerd zijn, mag je stemmen werven.
Je hoeft daarentegen niet alles in te leveren.

De speler die een absolute meerderheid in het aantal stemmen heeft vergaard, mag een stelling omzetten. Deze stelling wordt verwisseld met 1 van de stellingen uit de pool

Volgens dit principe worden de overige districten tegen de klok in afgehandeld. De fase eindigt met het actuele kiesdistrict. Hier wordt, ongeacht het aantal bijeenkomsten, alleen het aantal stemmen geteld.

9. En de winnaar is…(18)
De stand van de stemmenindicator is bepalend (een partij krijgt hierdoor nooit meer dan 50 stemmen).
Bij een coalitie worden de stemmen van beide partijen bij elkaar opgeteld. Een coalitie kan hierdoor wel meer dan 50 stemmen halen.

Bepaal wie de verkiezingen heeft gewonnen en handel overeenkomstig de situatie de gevolgen af.
• winst door een partij:
de speler plaatst zijn mediasteen op het ‘Bundesplan’ en mag 2 meningen van de bevolking uit het actuele district in het ‘Bundesplan’ inbrengen.
• winst door een partij ‘met neuslengte’:
uitsluitend de winnaar plaatst zijn mediasteen op het ‘Bundesplan’ en mag - net als de speler die met een neuslengte verslagen is - 1 mening van de bevolking in het ‘Bundesplan’ inbrengen.
• winst door een coalitie:
de coalitiepartners plaatsen beiden hun mediastenen op het ‘Bundesplan’. Ze mogen beiden 1 mening van de bevolking - te beginnen met de speler met de meeste stemmen - uit het actuele district in het ‘Bundesplan’ inbrengen.

De winnaar(s) plaatsen vanaf het actuele kiesdistrict een mediasteen op het ‘Bundesplan’.
Tevens mogen ze op het ‘Bundesplan’ een meningskaart uit het actuele kiesdistrict plaatsen.

10. Afloop van de verkiezingsstrijd (18)
• vertaal met behulp van de tabel uit het actuele kiesdistrict het aantal stemmen naar mandaten.
• het aantal mandaten wordt op het notitieblad genoteerd (bron van inkomsten in fase 12).
• ruim het actuele verkiezingsdistrict op waarbij de aanwezige meningskaarten in de pool worden geplaatst;
• trendindicatoren gaan naar neutraal, stemmen gaan naar nul;
• dit spelbord krijgt 4 nieuwe meningskaarten - waarvan 1 open - en krijgt een nieuw kiesdistrict toegewezen;
(na afloop van de 5e ronde worden alle gesloten meningskaarten omgedraaid).
• bij alle andere districten wordt 1 gesloten meningskaart omgedraaid
(dubbele of tegengestelde meningskaarten gaan naar de pool op het aflegbord);
• het land met 4 open meningskaarten wordt het nieuwe actuele kiesdistrict.