vertaling spelregels Jeanne d'Arc 1429
pagina 2

4.0 HET SPEELBORD
Het speelbord toont Frankrijk rond het midden van de 14e eeuw, aan het begin van de Honderdjarige Oorlog. Frankrijk bestaat uit provincies met 1, 2 of 3 steden (roodomrand), die door straten met elkaar zijn verbonden.
Er zijn twee soorten landschappen: vlakten, en bergen (noot RvV: blijkbaar de donkergekleurde gebieden op de kaart); door bergen beweeg je moeilijker, maar ze zijn beter in de verdediging (noot RvV: dat je moeilijker door berglandschappen beweegt, wordt nergens verder meer behandeld).
Enkele steden liggen aan de kust en hebben havens (met een schip aangegeven). Vanuit deze steden kun je in andere havens landen.
Nadat het speelbord is opgezet, leg je de rondenteller, de kaart met de spelersvolgorde, en de kaart met de politieke status op z’n plaats.


5.0 VOORBEREIDING
De spelers kunnen kiezen welk land ze willen spelen. Is er geen overeenstemming dan wordt er geloot.
Elke speler krijgt de speelmarkers van z’n kleur uitgereikt: 20 garnizoensmarkers (de ronde met het wapen), de 6 invloedsmarkers (driehoekig, met twee gekruiste degens) en 2 politiekmarkers (Krieg, oorlog; en Frieden, vrede)
Elke speler krijgt de heldenkaart die bij zijn land hoort; eventueel overgebleven heldenkaarten worden terzijde gelegd en niet gebruikt. De heldenkaarten worden pas door het ingrijpen van een ambassadeur geactiveerd. (zie 6.0 fase 3)

De overige kaarten worden geschud en op de daarvoor bestemde plaats op het speelbord gelegd.

Aan het begin van het spel ligt de volgorde van de spelers vast, ze verandert echter per ronde. De zes landmarkers worden op het daarvoor bestemde kaartje Reihenfolge der Spieler gelegd, en wel in deze volgorde:

Navarra
Frankrijk
Engeland
Bretagne
Bourgondië
Vlaanderen

Elke speler zet twee van zijn garnizoensmarkers op de startposities, afhankeleijk van het land dat hij vertegenwoordigt, in de spelersvolgorde:

Navarra: 1 garnizoen in Pampelone en 1 garnizoen in Ruoen of Caen
Frankrijk: 1 garnizoen in Bourges en 1 garnizoen in Clermont of Montpellier
Engeland: 1 garnizoen in Calais en 1 garnizoen in Bordeuax of Bayonne
Bretagne: 1 garnizoen in Brest en 1 garnizoen in Rennes of Nantes
Bourgondië: 1 garnizoen in Besançon en 1 garnizoen in Dijon of Mâcon
Vlaanderen: 2 garnizoenen in Brugge of Gent of Brussel

Als alle garnizoenen geplaatst zijn, kunnen de spelers volgens dezelfde volgorde nog een garnizoen in een stad naar keuze zetten, zolang deze stad via een straat met een van zijn garnizoenssteden direct verbonden is - niet over zee.
Het spel kan nu beginnen.


6.0 DE SPEELRONDE
Een ronde bestaat uit 8 fasen:
Fase 1: inkomen
Fase 2: politrieke status
Fase 3: uitdelen van de kaarten
Fase 4: kopen
Fase 5: de spelersvolgorde wordt bepaald
Fase 6: gebeurtenissen en buitenlandse interventies
1. gebeurtenissen
2. buitenlandse interventies
Fase 7: speelzet
1. uitbreiding
2. strijd
Fase 8: Troon- en invloedspunten
1. Troonpunten
2. Invloedspunten

Het is belangrijk dat deze volgorde wordt aangehouden.